Ledere forventer stigende beskæftigelse i resten af 2017

Næsten halvdelen af lederne på de private virksomheder i Danmark kalkulerer med, at antallet af medarbejdere vil stige i det kommende halve år. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 1.881 ledere. Undersøgelsen afspejler samtidig stor optimisme, når det fælder forventningerne til omsætning, produktion, overskud og eksport.

14. maj 2017

46 procent af de adspurgte ledere forventer, at antallet af medarbejdere stiger det næste halve år i virksomheden. Optimismen er større end i Ledernes tilsvarende undersøgelser for et halvt og et helt år siden, hvor henholdsvis 41 og 42 procent af lederne kalkulerede med at skulle ansætte flere medarbejdere.

Meget tyder på, at vi er på vej ind i et halvår med tryk på kedlerne, og jeg glæder mig i den sammenhæng over, at vores undersøgelse viser, at der er optimisme blandt lederne i hele Danmark – ikke kun i og omkring de største byer

Svend Askær, Formand for Lederne

42 procent af lederne i den nye undersøgelse forventer, at antallet af medarbejdere forbliver omtrent uændret, mens kun hver ottende, 13 procent, tror, at der vil ske et fald i den samlede medarbejderstyrke i resten af 2017.

Formanden for Lederne Svend Askær deler forventningen til stigende beskæftigelse i det kommende halve år, og han opfordrer virksomhederne til at tænke bredt, når de skal rekruttere medarbejdere til nye job.

- Her i foråret har vi set, at ledigheden på det danske arbejdsmarked er steget en smule i takt med, at stadig flere personer på integrationsydelse bliver erklæret jobparate. Blandt de ledige i Danmark er der således blandt andre en række flygtninge, som er klar til at tage et job, og det er positivt, at vi dermed har fået et større udbud af arbejdskraft, nu hvor virksomhederne i stigende grad skal i gang med at ansætte, siger Svend Askær.

I forhold til de økonomiske nøgletal viser den nye konjunkturundersøgelse, at majoriteten af ledere ser frem til et halvår med vækst i omsætning, produktion, overskud og eksport. Størst er optimismen i forhold til omsætning, hvor 68 procent af de adspurgte ledere vurderer, at deres virksomhed kan se frem til en stigning, mens 60 procent kalkulerer med stigende produktion og overskud. 54 procent af lederne tror endvidere, at eksportkurverne stiger i resten af 2017.

- Optimismen i de danske virksomheder flugter med, hvad vi også ser i flere andre europæiske lande. Meget tyder på, at vi er på vej ind i et halvår med tryk på kedlerne, og jeg glæder mig i den sammenhæng over, at vores undersøgelse viser, at der er optimisme blandt lederne i hele Danmark – ikke kun i og omkring de største byer, siger Svend Askær.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i juni.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 2428 2470
E-mail mmo@lederne.dk