Godt udspil med fokus på resultater

Der er mange positive takter i det udspil, som regeringen i dag har fremlagt for at luge ud i reglerne og bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen. Det er voldsomt tiltrængt og på høje tid,  fastslår direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen. Han glæder sig især over, at kravet til jobsøgning fjernes for ledige, som allerede har et job på hånden.

14. november 2017

- I tider med skrigende mangel på arbejdskraft og som et led i hele den nødvendige afbureaukratisering af den offentlige sektor er det særdeles positivt, at indsatsen forenkles og sætter markant fokus på kommunernes resultater gennem en styrket benchmarking af kommunernes indsats. Borgere, virksomheder og kommuner har i årevis været begravet i tunge og besværlige regler, som skiftende regeringer og ministre har talt meget om at rydde ud i. Vi må forvente, at de større frihedsgrader til kommunerne og jobcentrene bliver understøttet af, at kommunerne får et klarere ansvar for at skabe resultater, siger Henrik Bach Mortensen.

Konkret hæfter han sig blandt andet ved, at kravet til jobsøgning i de sidste seks uger fjernes for de ledige, der har et job på hånden, eller som eksempelvis skal på efterløn eller barsel.

- For eksempel for ledere, som typisk meget hurtigt selv finder sig et nyt job, har kravet om at fortsætte med at søge job, efter at man har lavet en aftale med en ny arbejdsgiver, været meningsløst spild af tid. Og forslaget om at forenkle tilskudsordningen til voksenlærlinge gør det også nemmere at gennemskue tilskudsmulighederne, siger Henrik Bach Mortensen.

Han finder det positivt, at virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og lønstilskud automatiseres. Dermed slipper virksomhederne for at skulle bruge unødvendigt meget tid på manuelt at indtaste en lang række oplysninger.

Når det gælder kontakten til ledige, ser Henrik Bach Mortensen meget gerne, at regeringen intensiverer kontaktforløbet for ledige med kompetencer inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Kontaktoplysninger

Michael Monty
Pressechef hos Lederne
Telefon 2428 2470
E-mail mmo@lederne.dk

Henrik Bach Mortensen
Direktør hos Lederne
Telefon 2491 9957
E-mail hmo@lederne.dk