Mit Lederne

2015

Medarbejderes usunde livsstil er en ledelsesopgave

03. juni 2015

Skal lederne på de danske arbejdspladser indkalde en medarbejder, som har en usund livsstil, til en samtale under fire øjne? Svaret er ifølge en ny undersøgelse fra Lederne ja, både når man spørger halvdelen af lederne og flere end hver femte medarbejder. Ifølge Ledernes arbejdsmiljøchef er det en nødvendig del af ledelsesopgaven at tage initiativ til en samtale med en medarbejder, hvis den usunde livsstil har negativ indflydelse på medarbejderens præstationer på jobbet.

Undersøgelsen, som er baseret på svar fra 2.088 ledere og 1.509 medarbejdere, viser, at 50 procent af lederne betragter det som en del af ledelsesopgaven at ”tage en samtale med en medarbejder, der har en usund livsstil, om medarbejderens usunde livsstil”. 21 procent af lederne er i tvivl og svarer ”ved ikke”, mens 29 procent ikke mener, det er lederens opgave.

Lederen skal reagere, hvis en usund livsstil har indvirkning på medarbejdernes performance på jobbet.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

Blandt medarbejderne vurderer 22 procent, at det er en del af ledelsesopgaven at tage en samtale med medarbejdere om usund livsstil, 22 procent svarer ”ved ikke”, mens lidt over halvdelen af medarbejderne, 56 procent, ikke mener, at medarbejdersamtaler om dét emne skal ind i ledernes kalendere.

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen deler opfattelsen med flertallet af de adspurgte ledere i den nye undersøgelse.

- Det er vigtigt at slå fast med syvtommersøm, at det gode liv er medarbejdernes eget ansvar. Er indsatsen på jobbet i orden, skal man som leder derfor ikke blande sig i, hvor mange timers søvn medarbejderne får, hvor meget de ryger uden for arbejdstiden, om de dyrker motion, eller om de spiser flødeskumskager til morgenmad. Leder og arbejdsplads kan tilskynde til en sund livsstil og sørge for, at der eksempelvis er sund mad i kantinen og tilbud om motionsordninger, men det er medarbejderne selv, som vælger til og fra. Omvendt er der ikke tvivl om, at lederen skal reagere, hvis en usund livsstil har indvirkning på medarbejdernes performance på jobbet. Er dét tilfældet, er det en nødvendig del af ledelsesopgaven at tage en samtale med den pågældende medarbejder, siger Lars Andersen.

Ifølge Lars Andersen er det essentielt at sætte hurtigt ind, hvis lederen vurderer, at en medarbejders dalende præstationer på arbejdspladsen hænger sammen med en usund livsstil. Ved at gribe tidligt ind kan lederen i bedste fald forebygge fravær og fastholde medarbejderen i jobbet.

- Det skal foregå ved en samtale under fire øjne, hvor lederen har forberedt sig grundigt, både på sin egen kommunikation og på de reaktioner, som samtalen om det måske ømtålelige emne kan medføre fra medarbejderen, siger Lars Andersen.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres senere på måneden. Den er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Om Lars Andersen

Lars AndersenLars Andersen er arbejdsmiljøchef i Lederne og har ansvaret for det politiske arbejde med arbejdsmiljøområdet, herunder blandt andet stress.

Lars Andersen er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter og har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Telefon 3283 3542
E-mail la@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk