Mit Lederne

2015

Hver femte leder føler sig stresset

11. marts 2015

Næsten hver femte leder i Danmark har de seneste to uger følt sig stresset. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 8.177 ledere. Især blandt unge ledere er følelsen af stress meget udbredt. Ledernes arbejdsmiljøchef er stærkt bekymret over den høje andel af stressede ledere og opfordrer virksomhedernes topledere til at prioritere forebyggelse af stress langt højere.

Ifølge undersøgelsen, som er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har 18 procent af lederne ”hele tiden” eller ”ofte” følt sig stresset inden for de seneste to uger. 34 procent af lederne svarer ”somme tider”, mens knap halvdelen ikke kan nikke genkendende til følelsen af at have følt sig stresset de seneste to uger og svarer enten ”sjældent” eller ”aldrig”.

Unge ledere i starten af deres lederkarriere er særligt sårbare – ofte i højere grad end deres mere erfarne kolleger.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

- Det er stærkt bekymrende, at næsten hver femte leder føler sig stresset. En stresset leder er en stækket leder. Når lederen er stresset, forplanter det sig både op og ned i organisationen og går i sidste ende ud over kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø. Tallene vidner om, at selvom der i efterhånden mange år har været meget fokus på stress både i den offentlige debat og på virksomhederne, er der tydeligvis plads til både forbedringer og nytænkning. Forebyggelse af stress skal endnu højere op på dagsordenen på virksomhederne, og topledelserne bør gøre indsatsen mod stress til et parameter sidestillet med andre vigtige strategiske ledelsesopgaver, siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne.

Især blandt de unge ledere under 35 år er følelsen af stress udbredt. 25 procent af lederne under 35 år har ”hele tiden” eller ”ofte” de seneste to uger følt sig stresset. Tilsvarende er andelen 17 procent blandt ledere i aldersgruppen 55-59 år og kun 11 procent blandt lederne på 60 år og derover.

- Unge ledere i starten af deres lederkarriere er særligt sårbare – ofte i højere grad end deres mere erfarne kolleger. De er dels ofte usikre i forhold til de forventninger og krav, der stilles til deres arbejdsindsats, dels kan de have vanskeligt ved at finde grænserne for deres ressourcer. Dermed risikerer de at presse sig selv alt for langt, siger Lars Andersen.

Han opfordrer topledelserne på de danske virksomheder til at være mere tydelig om de forventninger, der er til de nye, unge ledere, og mere opmærksom på at give dem klar feedback.

Ledernes nye undersøgelse om stress har som supplement til spørgsmålet om ledernes egen stressfølelse undersøgt problemstillingen ved hjælp af trivselsindekset WHO-5, der omfatter fem spørgsmål om trivsel og velbefindende. Også det parameter viser, at 18 procent af de adspurgte ledere kan være ”i risiko” eller ”stor risiko” for depression eller stressbelastning. 82 procent af lederne er jævnfør WHO-5 trivselsindekset ”ikke umiddelbart” i risikozonen for depression eller stressbelastning. De yngre ledere har også i denne målestok størst risiko for stress. 24 procent af lederne under 35 år kan være ”i risiko” eller ”stor risiko” for depression eller stressbelastning mod 15 procent i aldersgruppen 55-59 år og kun otte procent blandt ledere på 60 år og derover.

Stressundersøgelsen i sin helhed offentliggøres senere på foråret.

Om Lars Andersen

Lars AndersenLars Andersen er arbejdsmiljøchef i Lederne og har ansvaret for det politiske arbejde med arbejdsmiljøområdet, herunder blandt andet stress.

Lars Andersen er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter og har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Telefon 3283 3542
E-mail la@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk