Mit Lederne

2015

Erhvervslivets optimisme når nye højder

20. maj 2015

Optimismen vil næsten ingen ende tage i en ny og endnu ikke offentliggjort konjunkturundersøgelse fra Lederne. Ifølge hovedparten af de 2.381 adspurgte ledere fra private virksomheder er dansk erhvervsliv på vej ind i et andet halvår af 2015 med udsigten til stigende omsætning, eksport og beskæftigelse. Der er tale om den mest positive forventning til de økonomiske nøgletal i de seneste seks års konjunkturundersøgelser.  

To ud af tre ledere, 67 procent, forventer, at omsætningen i virksomheden vil stige det kommende halve år. 26 procent af lederne kalkulerer med uændret omsætning, mens kun syv procent regner med, at omsætningen i anden halvdel af 2015 vil dale.

Det er helt tydeligt, at dansk erhvervsliv er på vej ind i en periode med glimrende muligheder for vækst i både økonomi og beskæftigelse.

Svend Askær, formand for Lederne

Næsten lige så stor er optimismen, når det gælder produktion, overskud og eksport. 59 procent forventer stigende produktion, 62 procent forventer stigende overskud, og 55 procent tror, eksportkurverne vil stige.

På bare et halvt år har de danske lederes økonomiske forventninger haft et bemærkelsesværdigt vokseværk. Sammenlignet med Ledernes tilsvarende undersøgelse fra december 2014 er andelen, der kalkulerer med stigninger, vokset med syv procentpoint, når det gælder omsætning, ni procentpoint, når det gælder overskud, og hele 10 procentpoint, når det gælder produktion. Fem procentpoint flere nu end for et halvt år siden tror på stigende eksport.

Også på beskæftigelsesområdet blæser der positive vinde. 44 procent af de adspurgte ledere i den nye undersøgelse – mod 38 procent for et halvt år siden – vurderer, at antallet af medarbejdere stiger det kommende halve år. Kun 11 procent af lederne tror, der bliver brug for færre stole i kantinen i resten af 2015.

- Det er helt tydeligt, at dansk erhvervsliv er på vej ind i en periode med glimrende muligheder for vækst i både økonomi og beskæftigelse. Krisen er nu endegyldigt lagt i graven, og lederne, som sidder med fingeren på pulsen i virksomhederne, er præget af en optimisme, der i sig selv er en vigtig drivkraft for at skabe vækst. Betingelsen for, at de positive forventninger kan blive ført ud i livet, er dog, at det kan lykkes at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med de rigtige kompetencer, fastslår formand for Lederne Svend Askær.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Infografik

Om Svend Askær

Svend Askær

Svend Askær er formand for Lederne. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for organisationen.

Svend Askær er uddannet cand.jur. Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler og bøger om jura, uddannelse og ledelse.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk