Tre ud af ti virksomheder fører kontrol med Facebook-besøg i arbejdstiden

Samtidig med, at der er sket en markant stigning i antallet af danske virksomheder, som accepterer medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, vokser kontrollen med de ansattes gøren og laden på Facebook og de øvrige medier.

20. marts 2014

Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, foretaget i samarbejde med analysebureauet YouGov og baseret på svar fra 1.594 ledere, har næsten tre ud af ti virksomheder således oplevet tilfælde, hvor det har været nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden.

Da Lederne i 2010 første gang stillede samme spørgsmål, havde 19 procent af virksomhederne ifølge de adspurgte ledere oplevet tilfælde, hvor der var blevet iværksat kontrol med eller sat grænser for medarbejdernes besøg på sociale medier, i 2012 steg andelen til 23 procent, og i 2014 er andelen af kontrollerende og grænsesættende virksomheder vokset til 28 procent.

Ifølge ledelsesrådgiverne understreger den stigende kurve, at selvom den generelle viden om de muligheder, de sociale medier åbner for virksomheder så vel som medarbejdere, kan ikke alle håndtere friheden på en professionel måde.

- For rigtig mange ledere og medarbejdere anno 2014 er sociale medier blevet en naturlig del af hverdagen både i relation til private og jobrelaterede gøremål, og langt de fleste kan sagtens administrere at passe deres arbejde på pligtopfyldende vis, selvom de i dagens løb er på Facebook eller Twitter. Men undersøgelsen tydeliggør, at også sociale medier kræver ledelse. Det er således en god idé, at lederne giver medarbejderne klar besked om, hvad der er fornuftige færdselsregler på de sociale medier, siger Ledernes ledelsesrådgivere.

Ifølge Ledernes undersøgelse er det først og fremmest tidsforbruget, som løber løbsk for nogle medarbejdere, og som har fået virksomhederne til at træde på bremsen.

Blandt de ledere, der har oplevet tilfælde, hvor det var nødvendigt at sætte grænser eller føre kontrol med medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, angiver fire ud af fem, 79 procent, ”for stort tidsforbrug” som en årsag. Andre bevæggrunde er, at medarbejdere har ytret sig negativt om virksomheden eller i strid med virksomhedens værdier, eller medarbejdere har brugt Facebook og de øvrige medier som affyringsrampe for negative ytringer om kolleger eller ledere på virksomheden.

Hver niende leder, 11 procent, har oplevet tilfælde, hvor en medarbejder eller leders brug af sociale medier ligefrem har fået ansættelsesretlige konsekvenser for den pågældende – typisk i form af en påtale eller en advarsel.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres senere på foråret på Ledernes hjemmeside www.lederne.dk