Flere offentlige ledere føler sig stressede

Et markant stigende antal ledere i den offentlige sektor i Danmark føler sig stressede. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 735 offentlige ledere. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

13. januar 2014

Næsten hver sjette leder, 16 procent, føler sig ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” stresset. Det er mere end en fordobling siden den seneste undersøgelse om stress blandt offentlige ledere, som Lederne foretog i 2011. Dengang var det kun syv procent af lederne, der i høj eller meget høj grad følte sig ramt af stress.

Når lederen er stresset, forplanter det sig ned i organisationen og i sidste ende til den service, der ydes til borgerne

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen understreger, at der kan være mange forskellige årsager til, at ledere føler sig stressede på jobbet. Han vurderer, at stigningen blandt de offentlige ledere blandt andet hænger sammen med et uklart defineret ledelsesrum samt mange regler og administrative forpligtelser.

- Når næsten hver sjette offentligt ansatte leder føler sig stresset, bør det give anledning til alvorlig bekymring hos de offentlige arbejdsgivere. Tallene vidner blandt andet om, at de stigende krav om kontrol, evaluering og dokumentation fastlåser lederne på kontorstolen og giver dem mindre tid til både driften og til at gennemføre og lede de løbende forandringer på en god måde. Lederne har brug for opbakning, klart definerede mål og større frihed til at realisere de mål, som politikerne fastlægger, siger Lars Andersen.

Han betegner de nye stress-tal som ”et vink med en vognstang” til politikerne og de offentlige arbejdsgivere om, at kravene om kontrol og dokumentation ikke tager overhånd.

Ifølge undersøgelsen er det først og fremmest forhold på jobbet, som udløser følelsen af stress. 62 procent af lederne peger på arbejdsforholdene som årsag til stress, mens 47 procent angiver egne forventninger og ambitioner. 23 procent mener, at arbejdsgiverne stiller for høje krav, og kun 15 procent kæder følelsen af stress sammen med familie- og privatlivet.

Lars Andersen understreger, at stress ikke kun er den enkelte leders problem, men også arbejdspladsens, idet en stresset leder er en svækket leder.

- Stress har endvidere den kedelige konsekvens, at den smitter. Når lederen er stresset, forplanter det sig ned i organisationen og i sidste ende til den service, der ydes til borgerne, siger Lars Andersen.

Også blandt private ledere er stress et stort og stigende problem. En undersøgelse fra Lederne foretaget i sommeren 2013 viser, at 15 procent af lederne i den private sektor ”i høj grad” føler sig stressede. Da Lederne stillede samme spørgsmål i 2011, kunne ni procent genkende følelsen af i høj grad at være stresset.

Om Lars Andersen

Lars AndersenLars Andersen er arbejdsmiljøchef i Lederne og har ansvaret for det politiske arbejde med arbejdsmiljøområdet, herunder blandt andet stress.

Lars Andersen er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter og har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Telefon 3283 3542
E-mail la@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk