Hver syvende leder føler sig stresset

Trods stor fokus gennem en årrække på problemstillingerne omkring stress på de danske arbejdspladser, er det ikke lykkedes at nedbringe andelen af stressede ledere. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra flere end 1.100 ledere på private virksomheder føler hver syvende leder sig stresset. Andelen er den højeste, Lederne har opgjort de seneste 11 år.

19. august 2013

15 procent af lederne angiver, at de ”i høj grad” føler sig stressede, og det er en markant stigning siden Ledernes seneste undersøgelse fra 2011, hvor ni procent kunne genkende følelsen af i høj grad at være stresset. Da Lederne i 2002 første gang stillede spørgsmålet, var andelen af stressede ledere 14 procent.

Der hersker fortsat en opfattelse af, at man som leder skal kunne klare det meste, og mange ledere undlader at sige fra.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen ser med stor bekymring på de nye tal.

- De danske virksomheder skal tage stress blandt lederne meget mere alvorligt – ikke kun af etiske årsager og fordi langvarig stress ofte fører til alvorlig sygdom, men også fordi der er en nøje sammenhæng mellem produktivitet, kvalitet og stress, fastslår Lars Andersen.

Han mener, at når hver syvende leder i høj grad føler sig stresset, vidner det om, at det på mange arbejdspladser stadig er tabubelagt at tale om stress blandt ledere.

- Der hersker fortsat en opfattelse af, at man som leder skal kunne klare det meste, og mange ledere undlader at sige fra – både i forhold til deres konkrete arbejdsforhold, de krav, der bliver stillet fra lederkolleger og medarbejdere, samt deres egne ofte meget høje forventninger til sig selv, siger Lars Andersen.

Ifølge undersøgelsen topper ledernes arbejdsforhold samt egne forventninger og ambitioner listen over årsager til stress. Det er således primært forholdene på jobbet, som stresser, og i noget mindre grad private faktorer eller livs- og karrierebegivenheder.

Især mellemledere er i farezonen for at blive stressede. Undersøgelsen viser, at mens der blandt samtlige adspurgte ledere er 15 procent, som i høj grad føler sig stressede, er andelen blandt mellemlederne 19 procent.

Arbejdsmiljøchefen opfordrer topledelserne på de danske virksomheder til at være opmærksomme på, at mellemlederne både har brug for klare, realistiske mål og fleksible rammer til at lede.

- Mange ledere oplever et stort pres fra både medarbejdere og topledelse. Vil man forebygge stress blandt lederne, er opskriften blandt andet stor indflydelse på arbejdsopgaver så vel som arbejdstid, en klar afstemning af forventninger samt en tydelig fordeling af roller, fastslår Lars Andersen.

Undersøgelsen fra Lederne er baseret på svar fra 1.115 ledere i den private sektor.

Om Lars Andersen

Lars AndersenLars Andersen er arbejdsmiljøchef i Lederne og har ansvaret for det politiske arbejde med arbejdsmiljøområdet, herunder blandt andet stress.

Lars Andersen er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter og har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Telefon 3283 3542
E-mail la@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk