Unge er dobbelt så ledige som andre grupper

7,7 procent af de 25-29 årige er nu arbejdsløse, viser de nyeste ledighedstal. Det er næsten dobbelt så mange som i befolkningen generelt, og de unges overledighed i forhold til andre grupper har ikke været højere i flere årtier. Overset og stærkt bekymrende udvikling, mener Lederne.

01. november 2018

Ledigheden i Danmark har været faldende de senere år, og på en række områder er mangel på kvalificeret arbejdskraft efterhånden en større udfordring end arbejdsløsheden. Men lige under overfladen og de generelle ledighedstal gemmer sig en opsigtsvækkende udvikling. De seneste ledighedstal viser, at 7,7 procent – svarende til 1 ud af 13 – af de unge mellem 25 og 29 år nu er ledige. Det er næsten dobbelt så mange som i befolkningen generelt, hvor kun 3,9 procent er arbejdsløse i dag. Det viser en analyse, som Lederne har foretaget på baggrund af ledighedstallene fra Danmarks Statistik.

Ledigheden for den aldersgruppe har bidt sig fast på et alt for højt niveau efter finanskrisen. Det er trist for de unge selv, og det er meget uheldigt for samfundet i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft på en række områder.

Analysechef i Lederne, Kim Møller Laursen

Ledigheden for de 25-29 årige har altid været højere end for hele befolkningen, men kløften har udviklet sig eksplosivt i de senere år. Den har været uafbrudt stigende siden 2014, hvor overledigheden for de 25-29 årige var 49 procent mod hele 97,4 i dag. Udviklingen sættes i relief, når man ser på tallene bag udviklingen. I 2014 var den samlede ledighed nemlig ét procentpoint højere end nu, men alligevel var andelen af arbejdsløse blandt de 25-29 årige 0,4 procentpoint lavere end i dag.

Det er karakteristisk for udviklingen, at mens de 25-29 åriges ledighed fulgte med den generelle ledighed op under finanskrisen, er den slet ikke fulgt med ned i samme takt efter krisen. Til sammenligning havde vi i 2007 før krisen en generel ledighed på 3,4 procent, hvilket kun er lidt lavere end den nuværende på 3,9 procent. Men dengang var ledigheden for de 25-29 årige kun på 4,5 procent, hvilket er langt under den nuværende på 7,7 procent.

Uddannelsessystemet skal matche arbejdsmarkedets behov

I Lederne ser analysechef Kim Møller Laursen med stor bekymring på den stigende overledighed blandt de 25-29 årige.

- Ledigheden for den aldersgruppe har bidt sig fast på et alt for højt niveau efter finanskrisen. Det er trist for de unge selv, og det er meget uheldigt for samfundet i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft på en række områder. Det kan jo i sidste ende betyde, at virksomheder bliver nødt til at takke nej til ordrer. Derfor er vi nødt til at kigge meget nøje på, hvorfor så mange bliver ved med at være ledige. Og vi skal sikre, at de unge ikke kun søger job, som 100 procent matcher deres uddannelse eller ligger i nærområdet, siger Kim Møller Laursen.

En væsentlig del af overledigheden blandt de 25-29 årige skyldes, at de er blevet færdige med deres uddannelse og ikke er i stand til at finde et job efterfølgende. Derfor mener Lederne, at uddannelsessystemet i langt højere grad bør indrettes, så det matcher arbejdsmarkedets behov, og de nyuddannede dermed kan gå lige ud i job.

- Vi kan hverken byde de unge eller erhvervslivet, at vi giver dem en uddannelse, som de ikke kan komme ud at bruge med det samme. Derfor skal alle uddannelser i højere grad fintunes efter arbejdsmarkedets behov, og fleksibiliteten skal øges, så den unge kan veksle mellem uddannelse og beskæftigelse. Kontakten mellem den unge og arbejdsmarked skal være mulig i løbet af studiet og ikke først efter endt uddannelse, siger Kim Møller Laursen.

Han peger også på, at vi bør skabe et arbejdsmarked for bachelorer, så virksomhederne hurtigst muligt får den arbejdskraft, de har brug for, og de unge ikke bruger længere tid på studierne end nødvendigt. Derfor har Lederne for nylig fremlagt et konkret udspil til, hvordan vi får flere direkte i job efter deres bachelor-uddannelse.

Sæsonkorrigerede ledighedstal for september måned (% af arbejdsstyrken)

 

2007

2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alle

3,4

2,6

5,6

4,9

4,4

4,1

4,3

3,9

25-29 år

4,5

3,7

9,2

7,3

7,0

7,2

8,2

7,7

25-29 åriges overledighed i %

32,4

42,3

64,3

49,0

59,1

75,6

90,7

97,4

Kilde: Lederne på baggrund af Statistikbanken, Danmarks Statistik

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk