Det er sidste udkald, hvis du vil undgå at miste din optjente ferie

Hvis du har optjente feriedage til gode fra miniferieåret, skal du se at få dem brugt inden årets udgang. Ellers mister du retten til dem.

26. oktober 2021

Familie på ferie

Har du ubrugte feriedage til gode fra sidste års særlige miniferieår?

I så fald gælder det om at få dem brugt inden nytår i år. Herefter mister du nemlig retten til både feriepengene og ferien. Med mindre du har været forhindret i at holde ferie på grund af for eksempel barsel eller sygdom, kan du således hverken få feriedagene udbetalt eller overført til næste periode for ferieafholdelse.

Miniferieåret løb fra den 1. maj til den 31. august 2020. I den periode havde du med fuld optjent ferie 16,64 feriedage til rådighed – svarende til cirka tre ugers ferie. De eventuelle feriedage, du ikke nåede at afholde, blev automatisk overført til det nuværende ferieår. Og det er altså de dage, som skal være afviklet senest den 31. december i år, hvis du vil undgå at miste dem.

Husk også kravet om fire ugers ferie

Det er dog ikke kun feriedagene fra sidste års særligt korte ferieår, som du risikerer at miste. Dele af den ferie, du har opsparet til brug i det nuværende ferieår, kan også være i fare for at gå tabt.

Med den nye ferielov, som trådte i kraft umiddelbart efter miniferieåret, kan du optjene op til fem ugers ferie i perioden 1. september til 31. august året efter. Disse fem uger skal du som udgangspunkt have brugt inden 31. december samme år, som optjeningsperioden udløber. Du optjener med andre ord ferie i 12 måneder, men har 16 måneder til at afholde dem.

Ifølge den nye ferielov skal du have afviklet de fire af ugerne inden for de 16 måneder. Den femte ferieuge kan du – modsat dagene fra miniferieåret – vælge enten at få udbetalt eller overført til næste afholdelsesperiode efter aftale med din arbejdsgiver.

Inden nytår skal du altså have brugt mindst fire af dine ferieuger, da det kun er den femte ferieuge, du kan få overført eller udbetalt.

Dermed kan du stå i en situation, hvor du inden årets udgang både skal nå at have brugt mindst fire af de fem ugers ferie, som du optjente sidste ferieår – det vil sige mellem 1. september 2020 til 31. august i år – SAMT de feriedage, du eventuelt har til gode fra miniferieåret i 2020.

Eksempel

Du har mellem januar og august 2019 optjent 16,64 feriedage, som du havde mulighed for at afholde i det særlige miniferieår i 2020. Men på grund af coronasituationen nåede du ikke af afholde en eneste af disse feriedage, som derfor blev overført til næste ferieafholdelsesperiode (den nuværende periode, som løber frem til 31. december 2021).

Derudover har du mellem september 2020 og august 2021 optjent 25 feriedage (svarende til fem ugers ferie). Du har dermed samlet optjent 41,64 feriedage, som du kan afholde senest den 31. december 2021.

Heraf har du kun afholdt 15 dages sommerferie i 2021 og har således 26,64 feriedage tilbage. Af disse kan kun fem dage (den femte ferieuge) udbetales eller overføres til næste ferieafholdelsesperiode efter skriftlig aftale med din arbejdsgiver.

De resterende 21,64 feriedage SKAL afholdes inden udgangen af december 2021 for ikke at gå tabt.

Hvordan kan jeg tjekke, om jeg har feriedage til gode?

Din arbejdsgiver kan fortælle dig, om du har feriedage til gode. Du kan også tjekke dine feriedage på borger.dk.

Bemærk:

Har du overført ferie fra ferieåret maj 2019-april 2020 til det efterfølgende miniferieår, kan du muligvis få udbetalt eller overført mere ferie end beskrevet ovenfor. Kontakt os gerne for rådgivning herom.

Bliv klogere på den nye ferielov her

HAr du spørgsmål?