Mit Lederne

Nyheder

Topledere sidder i møde 17 timer om ugen

22. maj 2017

Danske topledere tilbringer stadig mere arbejdstid i mødelokaler. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag, nærmer stopuret sig 17 timer, når toplederne ved ugens udgang gør op, hvor lang tid de har siddet i møder. For to år siden kunne toplederne nøjes med at deltage i møder i 13 timer om ugen.

Den nye undersøgelse, som er baseret på svar fra 1.847 ledere, viser, at 61 procent af toplederne hver uge har 10 eller flere møder i kalenderen i og uden for virksomheden. Til sammenligning er det kun hver tredje linjeleder eller leder uden personaleansvar, som når op over 10 ugentlige møder, mens det gælder 54 procent af mellemlederne.

Man skal som topleder konstant være fokuseret på, at møderne er værdifulde og at de bliver afviklet professionelt og disciplineret

Ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm

Opgjort i timer lægger møder beslag på 16,7 af topledernes arbejdstimer hver uge. I en tilsvarende undersøgelse, Lederne foretog for to år siden, udgjorde topledernes ugentlige antal mødetimer 13,1 timer.

Fokus på værdien og afviklingen af møderne

Stigningen på mere end tre og en halv time bør ifølge ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm få toplederne til at være ekstra opmærksomme på, om de får det ønskede udbytte af de mange og lange møder.

- For topledere er deltagelse i møder en helt naturlig del af jobbet, hvor der bliver foretaget koordinering på tværs af organisationen, og hvor strategier bliver formuleret og diskuteret. Men knap 17 timer om ugen er mange, og hvis man tilføjer den tid, som toplederne bruger på transport til og fra de eksterne møder, lægger møderne beslag på en meget stor del af arbejdstiden. Derfor skal man som topleder være konstant fokuseret på, at møderne er værdifulde og at de bliver afviklet professionelt og disciplineret, fastslår Birgitte Alstrøm.

Ledelsesrådgiveren mener ikke, at topledere partout skal acceptere alle de mødeindkaldelser, som lander i indbakken.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Mødedeltagere kommer for sent og har øjnene rettet mod smartphonen

- Toplederne skal være yderst kritiske i forhold til, hvad de bruger deres tid på, og deri ligger også kun at acceptere indkaldelser til de møder, hvor det har et klart formål for toplederen at deltage. Og her er det vigtigt at have for øje, at mødedeltagelse for en topleder ikke altid handler om at træffe beslutninger. Når vi taler møder med kunder, leverandører og interessenter drejer det sig for topledere lige så ofte om at pleje og udbygge relationer, og i forhold til både interne og eksterne møder handler deltagelse for topledere også meget om at være synlige, siger Birgitte Alstrøm.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Mange ledere bruger tid på overflødige møder

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov