Mit Lederne

Nyheder

To ud af tre ledere har haft stress-samtale med medarbejder

30. oktober 2017

Ledere har taget opgaven med at håndtere stress på arbejdspladsen til sig. Inden for det seneste år har to ud af tre ledere haft en samtale med en medarbejder om medarbejderens stress. Det viser en ny undersøgelse, som Lederne har lavet i samarbejde med Psykiatrifonden.

96 procent af de i alt 1.018 adspurgte ledere svarer i den nye undersøgelse, at det er en del af ledelsesopgaven at håndtere stress blandt medarbejdere. Samtidig har 63 procent af lederne i det forgangne år talt med en medarbejder om medarbejderens stress. 25 procent af lederne har haft flere samtaler med medarbejdere, mens 38 procent af dem har haft en enkelt stress-samtale med en medarbejder.

Lederen skal tage styringen og fortælle medarbejderen om sin bekymring og sætte ord på sine observationer

Chefpsykolog hos Psykiatrifonden Michael Danielsen

Ifølge arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen er det trist, at omfanget af stress tilsyneladende er så stort. Det er imidlertid positivt, at lederne i den grad har taget opgaven med at forholde sig til stress til sig.

- Vores undersøgelser viser, at både forebyggelse og håndtering af stress står højt på lederes prioriteringslister. De føler et stort personligt ansvar for at bidrage til at komme udfordringen med stress til livs. Undersøgelsen her illustrerer, at lederne også følger de gode intentioner op med handling. At så mange ledere har talt med medarbejdere om stress kan både skyldes, at medarbejdere er gode til at gøre lederen opmærksom på det, når det går for stærkt, og at ledere er blevet mere bevidste om at spotte symptomer og faresignaler og derfor indleder en dialog med medarbejderne, siger Lars Andersen.

Det er altafgørende at være opsøgende og tydeligt vise, at man som leder ønsker at hjælpe medarbejderen

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen

Forud for samtalen om medarbejderens stress, er det ifølge Psykiatrifondens chefpsykolog Michael Danielsen vigtigt, at lederen vender sine overvejelser med en, der har erfaring på området.

- Handlingslammelse er ofte det værste for medarbejderen, der oplever en stressreaktion. Det giver medarbejderen en følelse af, at han eller hun ikke kan ændre på situationen. Jeg har hørt mange stressramte sige ting som: ’Jamen, arbejdet skal jo gøres, og der er ikke andre end mig, så det er jo mig, der er noget galt med’. Og så længe medarbejderen har det sådan, ser han eller hun ingen muligheder. Hvis lederen ved fra sparring med videnspersoner, at det er sådan, medarbejderen kan have det, er det lettere at tage den gode samtale om situationen, siger Michael Danielsen.

Vær opsøgende, klar og tydelig
I samtalen skal lederen være ærlig, åben og klar i mælet om, hvilke muligheder, der er for forandring.

- Det er altafgørende at være opsøgende og tydeligt vise, at man som leder ønsker at hjælpe medarbejderen. Lederen skal være opmærksom på, hvad medarbejderen selv oplever, at han eller hun ikke kan, og i første omgang tilrettelægge medarbejderens arbejde efter dette. Når en medarbejder har tegn på stress vil hans eller hendes oplevelse af, hvilke krav og forventninger, der stilles, blive påvirket. Derfor er det også vigtigt, at lederen siger tingene direkte og passer på med pakke noget ind, for som udgangspunkt vil den sårbare medarbejder fortolke enhver uklarhed på den mest muligt negative måde, siger Michael Danielsen.

LÆS OGSÅ: Lederne har større fokus på stressrisiko end deres 

Lars Andersen forklarer, at lederen i samtalen skal balancere sin empati og sin ledelsesret.

- Lederen skal tage styringen og fortælle medarbejderen om sin bekymring og sætte ord på sine observationer. Det er også vigtigt at undersøge, hvilke opgaver eller projekter, der særligt belaster medarbejderen. Mange af dem, der er på vej til at gå ned med stress, er tit i en form for benægtelse. Derfor skal lederen på den ene side lytte, vise forståelse, interesse og respekt for medarbejderens oplevelse af situationen, men også holde fast i, at det er en leders pligt og ret at gribe ind, understreger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: Forebyggelse af medarbejderes stress har topprioritet hos ledere

Undersøgelsen om stress offentliggøres i sin helhed senere på året. Den er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.