Mit Lederne

Nyheder

Stop det fejlslagne projekt i tide

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Sidste uges dilemma handlede om direktøren Peter, der havde igangsat et dyrt udviklingsprojekt, som var i sin sidste fase, da det blev overhalet af en konkurrents billigere og bedre produkt.

30. januar 2019

Peter var i tvivl, hvorvidt han skulle fortsætte projektet, om han skulle stoppe det, eller om han skulle investere mere og håbe på, at produktet i sidste ende ville blive bedre end konkurrentens.

Det ville koste 1 million kroner yderligere at fortsætte udviklingsprojektet i sit nuværende stadie.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Bjarne Henning Jensen er ikke i tvivl om, at Peter skal vælge løsning nummer 1 og stoppe projektet.

- Peter skal gøre sig klart, at forudsætningen for projektet er brast, at pengene er tabt og stoppe op nu. Det ville bare blive til en merudgift, hvis han lancerede produktet, som alligevel er blevet slået af konkurrentens på flere parametre.

LÆS OGSÅ: Hver femte leder har ingen lederuddannelse

Han mener dog, at inden Peter stopper projektet helt, så skal han lære fra det og se, om der er viden, som kan videreudvikles:

- Inden projektet helt skrottes, kan han passende se, om den nye situation giver anledning til et redefineret projekt, som kan genbruge noget af det allerede udviklede. Han skal dog være skarp på, at det redefinerede projekt skal kunne igangsættes som en ny og stærk business case og ikke med det formål at genbruge, noget af det allerede udviklede, siger Bjarne Henning Jensen.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Peter stopper projektet for ikke at få yderligere omkostninger.
  2. Peter fortsætter projektet i dets nuværende stadie i håb om, at noget af tabet kan hentes ind ved frigørelse af værktøjet.
  3. Peter allokerer yderligere midler til projektet, så de muligvis kan få skabt et bedre produkt end konkurrenten. 

Sidste månedes opfølgningsartikel