Større kørselsfradrag i 2023

I 2023 får du nu et større kørselsfradrag – også kaldet befordringsfradrag. Det skyldes bl.a. de høje priser på brændstof.

23. januar 2023

Bilforsikring lederne

Har du mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej), kan du få kørselsfredag. Og her i 2023 kan du se frem til, at fradraget stiger.

Satserne for 2023
Satsen for km kørt mellem 25 og 120 km stiger i 2023 med 0,3 øre per km. Ved km kørt over 120 km stiger satsen med 0,2 øre pr km.

Hvem kan få kørselsfradrag?
Har du mere end 24 km til og fra arbejde, kan du få kørselsfradrag. Det gælder ligegyldig, hvilket transportmiddel du bruger, om det er bil, bus, tog eller cykel.

Det er kun for de dage, du rent fysisk er på arbejde, at du kan få fradrag. Du kan altså ikke få fradrag på dage, hvor du arbejder hjemme, er syg eller på andre måder er ude af huset. 

Du skal selv sørge for at indberette dit kørselsfradrag. Det gør du ved at indtaste de km, du skal have fradrag for på din årsopgørelse. Fradraget bliver ikke udbetalt, men indregnet i din årsopgørelse og sikrer dermed, at du skal betale mindre i skat.

Beregn dit kørselsfradrag
Du kan udregne dit kørselsfradrag ved, at gange de kilometer du har til og fra arbejde med den gældende sats. Husk, at satsen falder ved kørsel over 120 km.

Krydser du en bro på vej til arbejde, kan du få ekstra fradrag for det.

Du kan se de forskellige regler og satser for kørselsfradrag på SKAT’s hjemmeside