Mit Lederne

Nyheder

Selvledelse grundlæggende betingelse for god ledelse

04. december 2017

I stigende grad skal ansatte være medarbejdere og ikke blot udførende arbejdere. Det stiller store krav til lederes evne til at lede medarbejdere til selv at tage ansvar og initiativ. Sådan lyder det fra professor ved CBS Sverre Raffnsøe i en ny artikel i Ledelse i Dag.

Løbende forbedring og innovation er afgørende for at kunne klare sig i en globaliseret verden, der er præget af vedvarende forandringer og hård konkurrence. Det kræver ledelse – nærmere bestemt selvledelse.

Motivation er stedet, hvor ledelsen på et øjeblik kan tabe alt på gulvet, hvis den træder forkert

Professor ved CBS Sverre Raffnsøe

 - Selvledelse indebærer, at medarbejdere tager ansvar for sig selv, når de arbejder. Det betyder, at medarbejderne selvstændigt tager højde for, hvordan de bedst bidrager med værdi for den organisation, de indgår i. Ved at lede sig selv, bidrager de til organisationen og til løsningen af dens problemer, således at løsningerne skræddersys i forhold til organisationens omgivelser og behov, skriver Sverre Raffnsøe.

 

Medarbejdere skal mægtiggøres
Ifølge professoren bør ledelse handle om at lede igennem andre i modsætning til et fokus på styring og kontrol.

- Ledelse i dag handler om at være i stand til at lede medarbejdere, der selvstændigt er i stand til at tage vare på deres arbejdsopgaver på en sådan måde, at de ikke gør andet og mindre, end de ellers ville have gjort, men tværtimod gør andet og mere, end de ellers ville have gjort. Og allerhelst andet og mere, end lederen er i stand til at forudse. Det kræver, at medarbejderen ikke beherskes, men mægtiggøres, understreger Sverre Raffnsøe.

LÆS OGSÅ: Ledelsestræning skaber både motivation og resultater

Han erkender, at denne form for ledelse indebærer et vist kontroltab, men understreger samtidig, at der heri også ligger en mulighed for store gevinster. Særligt hvis ledelsen formår at tage højde for medarbejderne som aktive og selvmotiverende væsner. Hvis motivationen er til stede, er mulighederne for forbedring og fornyelse nemlig tilsvarende store.

Motivation kan ikke kommanderes frem
- Motivation er stedet, hvor ledelsen på et øjeblik kan tabe alt på gulvet, hvis den træder forkert. Hvis medarbejdere er demotiverede eller motiveret af det forkerte, lader næsten intet sig gøre. Hvis mennesker er motiverede, lader det meste sig gøre.  Menneskelig motivation er imidlertid ikke bare en drivkræft, ledelsen kan kommandere frem, eller en logik, som den kan gennemlyse og beherske. Når ledelsen ikke kan befale over og afkræve motivation, bliver det et afgørende spørgsmål, hvordan den bedst og samtidig på etisk forsvarlig vis leder menneskets selvstændige indre drivkraft, skriver Sverre Raffnsøe og påpeger, at der er behov for uddannelse af ledere, der klæder dem på til at kunne praktisere ledelse af selvledelse.

- Når den menneskelige faktor bliver afgørende, bliver viden og videnskaberne om mennesket afgørende for en sådan uddannelse af ledere, fastslår han.