Mit Lederne

Nyheder

Sæt rumfart på innovationen

19. februar 2018

Alle taler om innovation, men kun få gør noget reelt. Innovation skal ikke udliciteres eller foregå i isolerede, fjerne miljøer. Innovation skal ske i organisationen, og her spiller det fysiske rum en nøglerolle. Det er derfor på tide, at vi sætter ”rumfart” på innovationen, lyder det fra Flemming Poulfelt, professor på CBS, og Gitte Andersen, Global head of Workplace Management & Design hos SIGNAL/ISS Group.

Spørger man topledere i 10.000 forskellige virksomheder, spredt over 140 lande, siger 94 procent, at det er essentielt for dem at skabe fremtidens organisation. Men kun 56 procent siger imidlertid, at de er parate til at gøre det, fremgår det af analysen ”2017 Deloitte Global Human Capital Trends.”

Det handler om at etablere en innovationsstrategi – og ikke om at outsource innovationen og vende den ryggen, indtil der kommer hvid røg op af skorstenen

Flemming Poulfelt og Gitte Andersen

- Der famles, med andre ord, og der efterlyses nye veje til at give innovationen et boost. Der er derfor behov for at nytænke de vilkår, man giver innovationen i mange etablerede virksomheder, lyder det fra Flemming Poulfelt og Gitte Andersen i en fælles artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i dag. Her skriver de:

 

"Innovation handler om forandringer, der gør, at medarbejdere udvikler en innovativ praksis – som dagligdags handlinger.

 

Vi tror ikke, at dette kan gøres via lette genveje eller quickfixes men derimod ved at bruge to vigtige redskaber: Rumtænkning og rumfart. I hvert fald skal der fart på! Det handler om at se på ledelse, innovation og design af rum i én sammenhæng.

 

At skabe innovative kompetencer i en organisation handler om at implementere en problemorienteret tilgang til arbejdsprocesser – koblet med en ”learning by doing”-tilgang.”

 

LÆS OGSÅ: Selvledelse grundlæggende betingelse for god ledelse

 

Ifølge de to forfattere handler det derfor om:

  • At koble forskellige kompetencer sammen

  • At evne at oversætte teori og koncepter til professionel praksis

  • At forholde sig kritisk til og lære af forskellige kulturer og traditioner

  • At have lyst til at samarbejde med nogen, der kan noget andet end os selv

  • At være nysgerrig efter at eksperimentere for at udforske nye og smartere måder at gøre eller producere ting og services på

  • At facilitere og bakke op om disse processer

At skabe innovative kompetencer handler også om at få nye perspektiver på, hvad arbejde er, lyder det fra de to eksperter, der giver deres bud på, hvilke begreber det kan handle om:

  • Forundringsparathed (lysten til vedvarende at undres, eksperimentere og være drevet af nysgerrighed)

  • Dømmekraft (evnen til at forstå, vurdere og handle sikkert og rigtigt i faglige, etiske og sociale situationer)

  • Skaberglæde (evnen til at omsætte nye idéer, så de bliver brugt i virkeligheden)

  • Sammenhængskraft (udvikling af fysiske rammer, der fremmer forståelsen for, at vi er en del af et større fællesskab, hvor innovationen vokser, hvis vi løfter og udvikler sammen)

 

"Disse begreber har alt at gøre med ledelse og design af rum. Det handler om at etablere en innovationsstrategi – og ikke om at outsource innovationen og vende den ryggen, indtil der kommer hvid røg op af skorstenen," lyder det fra Flemming Poulfelt og Gitte Andersen.