5 gode råd: Sådan overbeviser du din chef om, at du skal på efteruddannelse

Kompetenceudvikling og efteruddannelse kan føre til nye karrieremuligheder og styrke din arbejdsglæde. Men hvordan overbeviser du din egen chef om, at det er en god idé? Det får du svar på her.

19. august 2022

Kvinde blandt mange

Som leder skal du løbende videreudvikle dine kompetencer og være klar til at påtage dig nye opgaver.

Ledelse er nemlig et fag, som konstant udvikler sig. I kølvandet på coronakrisen har mange virksomheder gjort muligheden for hjemmearbejde permanent. Og dermed har lederne skulle lære at lede en hybrid arbejdsplads.

Den hastigt voksende klimakrise er et andet eksempel på en ny udfordring, som lederne skal forholde sig til. Hvordan leder du grønt og bæredygtigt, spørger mange sig selv om.

Det er med andre ord vigtig at holde sig fagligt opdateret og være villig til at tage de stadigt nye udfordringer op.  

Spørgsmålet er, hvordan du overbeviser din egen chef om, at det er en god idé at sende dig på efteruddannelse?

Det handler først og fremmest om at se din opkvalificering som et fælles projekt mellem dig og din virksomhed, mener direktør for afdelingen HR og Administration i Lederne, Vibeke Skytte.

”I langt de fleste tilfælde er opkvalificering via kurser og efteruddannelse og win-win-situation for begge parter. Mens virksomheden får ny viden og fagligt skarpere ansatte, får den enkelte medarbejder øget sit netværk og skærpet sine færdigheder,” siger hun og peger på, at muligheden for at komme på efteruddannelse er særlig god netop nu, hvor mange virksomheder har svært ved at skaffe nye hænder. 

”Virksomhederne strækker sig lige nu langt for at holde på de gode medarbejdere, de allerede har,” siger Vibeke Skytte.

Hun giver her fem konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få ja til en opkvalificering på virksomhedens regning.

5 gode råd

1. Peg på konkrete gevinster for virksomheden
Først og fremmest skal du kunne argumentere for, hvad virksomheden vil få ud af at sende dig på efteruddannelse. At du synes, et kursus lyder spændende, er med andre ord ikke nok.

Du skal kunne pege helt konkret på, hvilke gevinster virksomheden får ved at poste uddannelseskroner i dag – både nu og på længere sigt.

Det kan for eksempel være: 

 • At du får konkrete kompetencer til at håndtere nye udfordringer i forbindelse med ny teknologi, nye forretningsområder osv.
 • At du kan dele din nye viden med andre medarbejdere    
 • At du med dine nye kompetencer vil kunne vinde større markedsandele eller styrke virksomhedens konkurrenceevne

2. Undersøg praksis for efteruddannelse i virksomheden
Du kan øge chancen for et ’ja’ til din opkvalificering, hvis du sætter dig ind i, hvordan man i din virksomhed ser på efteruddannelse, og hvor man finder ressourcerne til at finansiere det.

Du kan for eksempel afsøge følgende forhold, inden du går videre med din forespørgsel:

 • Har dine kolleger været på lignende forløb?
 • Er der afsat et bestemt beløb til efteruddannelse pr. medarbejder?
 • Findes der alternative finansieringsformer som bruttolønsordninger, legater, afregning i rater, osv.?

3. Beregn omkostninger og tid
Et spørgsmål, du helt sikkert vil blive stillet, når du går videre med din forespørgsel, er, hvor længe virksomheden skal undvære dig og hvor mange udgifter, der er forbundet med det.

Gevinsterne ved at opkvalificere dig skal gerne opveje de økonomiske og tidsmæssige omkostninger for virksomheden. Du kan derfor med fordel sætte dig ind i følgende:

 • Hvor lang en periode skal du være væk fra arbejdspladsen?
 • Går dit fravær ud over arbejdsopgaver, og hvordan bliver de i så fald løst?
 • Hvad vil efteruddannelsen koste virksomheden alt i alt?

Når du har fakta og argumenter på plads, vil dit forslag virke gennemtænkt og velovervejet. Og dine argumenter vil mere troværdige og effektive.

4. Vær forberedt på en ekstra faktor i din work life balance
Det kræver et vis overskud at tage på et kompetencegivende forløb. Du skal i perioder få undervisning, forberedelse og opgaveskrivning til at gå op med fuldtidsjob og privatliv. Efterlader du et indtryk af, at arbejdspresset bliver for stort, mindsker det chancerne for, at din opkvalificering betragtes som en god investering.

Det er derfor en god idé at sikre, at du har opbakning fra baglandet, og at du er indstillet på, at der er aktiviteter, du måske må sætte på standby i perioden.

 • Undersøg, hvorvidt dit uddannelsesforløb ligger i eller uden for arbejdstiden
 • Find ud af, hvad forløbet kræver af ressourcer fra dig, din virksomhed og dit bagland
 • Gør det klart, hvad du har tænkt dig at trappe ned på, hvis det bliver nødvendigt

5. Lad dig ikke slå ud
Husk, at dit ønske om efteruddannelse skal gå op med virksomhedens øvrige aktiviteter. Et afslag kan derfor blot være udtryk for, at virksomheden har travlt eller for få ressourcer til at undvære dig i den pågældende periode.

Der er derfor ingen grund til, at du opgiver dit ønske om opkvalificering en gang for alle. I stedet kan du undersøge, om der er en løsninger, der passer bedre med virksomhedens økonomiske og tidsmæssige ressourcer:

 • Find ud af, om du kan opdele efteruddannelsen i moduler, så du kan tage den i små bidder frem for et langt, sammenhængende forløb
 • Læg en plan for fremtiden, og spørg ind til, om det er muligt at prioritere din opkvalificering til næste budgetår
 • Ved at gøre din forespørgsel mere spiselig kan et afslag vendes til en mulighed i fremtiden. Det vigtigste er, at du får papir på din opkvalificering, så du kan dokumentere dine færdigheder – tiden det tager, er ikke afgørende.

Bestil en LederSparring
Som medlem af Lederne kan du få yderligere hjælp af vores LederSparring til, hvordan du overtaler din chef til at komme på efteruddannelse.

Bestil et opkald her

Find kurser eller uddannelse, der passer til dig
Lederne KompetenceCenter er eksperter i lederudvikling til både nye og erfarne ledere. Du kan vælge mellem 70 forskellige kurser og uddannelser inden for blandt andet ledelse, kommunikation, personlig udvikling, projektledelse og forretningsudvikling. Som medlem af Lederne får du 10% rabat på udvalgte kurser.

Se udbuddet af kurser og uddannelser

Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration og har tidligere været direktør for afdelingen Job & Ledelse. Hos Lederne siden 1981.