Sådan arbejder vi politisk under coronakrisen

Ledere og selvstændige er lige som resten af samfundet ramt af anden bølge af coronakrisen samtidig med, at vi nu kan se lys for enden af tunnelen i form af en vaccine, der skridt for skridt tilbydes hele befolkningen. Inden vi kan lægge pandemien bag os, skal vi desværre nok ruste os til nogle måneder med højere ledighed end før krisen, flere konkurser og mere hjemmearbejde.

27. januar 2021

Ledernes Hovedorganisation har siden krisens begyndelse argumenteret for, at hjælpepakkerne blev udformet så fleksibelt så muligt, så virksomhederne kunne få makismalt gavn af dem. Her nogle eksempler på, hvordan Ledernes Hovedorganisation har arbejdet politisk: Vi har kæmpet for at få vedtaget støtteordninger for selvstændige og for, at pakkerne blev forlænget, så de ikke udløb midt i sommerferien.

Siden foråret 2020 har vi argumenteret for, at støtten til selvstændige blev hævet til samme niveau som støtten til lønmodtagere. Det er heldigvis sket med en politisk aftale i februar 2021. 

Vi skal kæmpe for de selvstændige 

Fornuftig forlængelse af lønkompensation


Siden har vi været aktive i debatten om udbetaling af indefrosne feriepenge. Det er lykkes at få håndslag fra politisk hold på, at udbetalingerne skal være frivillige, så ingen bliver tvunget til at betale skat af pengene her og nu.

Lederne kræver, at udbetaling af feriepenge bliver frivillig


Senest har vi advokeret for, at betalingsfristerne til det offentlige også i første halvår af 2021 skal udskydes, så selvstændige får en håndsrækning ind til vi forhåbentligt kan se en ende på krisen.

Hjælp virksomhederne gennem vintermørket


Når det gælder hjemmearbejde, har vi blandt andet gennem længere tid arbejdet for at få reglerne gjort fleksible. Og vi ser løbende på mulighederne for at lempe virksomhedernes omkostninger til at etablere muligheder for hjemmearbejde.

Rigide regler for hjemmearbejde skal lempes


På uddannelsesområdet har vi lanceret flere politiske udspil, der sætter fokus på relevant opkvalificering af både ledige og beskæftigede, herunder højtuddannede ledere. Vi har bidraget med syv forslag til at styrke kompetenceudvikling under og efter corona og følger fortsat området tæt.

Coronakrisen har tydeliggjort behovet for opkvalificering

Højtuddannede har også brug for opkvalificering


Vi er langt fra i mål endnu med vores politiske arbejde om coronakrisen. Ledernes Hovedorganisation vil blive ved med at presse på for at få kickstartet økonomien og skabt de bedst mulige rammer for danske ledere og selvstændige.

Nyheder om corona