Sådan sikrer du dig mod medarbejderes vanvidskørsel

Det kan koste virksomheden dyrt, hvis en medarbejder bliver taget for vanvidskørsel i firmabilen. Bliv klog på reglerne – og få gode råd til at sikre, at medarbejderne er bevidste om det ansvar, der følger med nøglerne til en firmabil.

Bil

Hvis en medarbejder kører særligt hensynsløst i sin firmabil, kan det ende med at blive rigtig dyrt for virksomheden – og måske også for føreren selv.

Er der tale om vanvidskørsel, kan myndighederne nemlig beslaglægge og efterfølgende konfiskere firmabilen – og det uanset om det er virksomhedens egen bil, om virksomheden har leaset bilen, eller om medarbejderen har lånt bilen ud til en ven eller et familiemedlem, altså en tredjepart.

Hvis bilen bliver konfiskeret, mister virksomheden retten til bilen og dermed også til dens værdi. Politiet kan således sætte bilen på auktion, uden at ejeren får købesummen. Det er resultatet af en lovændring, der trådte i kraft tilbage i marts 2021 – og som gælder for alle ansatte, der kører i firmabil – også for dig som leder.

Siden lovændringen er omkring 1.200 køretøjer blevet beslaglagt af politiet. I Lederne får vi med jævne mellemrum opkald fra ledere, der er i tvivl om reglerne for vanvidskørsel. Med hjælp fra advokat og teamchef i Lederne, Malene Saaby, folder vi her reglerne ud - og kommer med en række gode råd til, hvordan du sikrer dig mod, at dine medarbejdere kører vanvidskørsel i firmabilen.

Hvad er vanvidskørsel?
Vanvidskørsel er i loven karakteriseret som:

  • Særligt hensynsløs kørsel.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover.
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00.
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.

Der skelnes ikke mellem, om vanvidskørslen er foregået i arbejdstiden eller i fritiden.

Er det muligt at undgå at bilen bliver konfiskeret?
Bliver en medarbejder taget for vanvidskørsel, skal ejeren af bilen – det vil her sige virksomheden – kunne sandsynliggøre:

  • At virksomheden ikke kunne eller burde vide, at føreren af bilen ville benytte den til vanvidskørsel,
  • At virksomheden har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling ved bilens overdragelse.

Hvis virksomheden kan sandsynliggøre, at disse kriterier er opfyldt, altså at virksomheden har forsøgt at undgå og forebygge vanvidskørsel, kan konfiskation af bilen muligvis undgås. Imidlertid er retspraksis på området endnu så begrænset, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget mere konkret om domstolenes linje i denne type sager.

Kan medarbejderen blive draget til økonomisk ansvar?
Bliver bilen konfiskeret af myndighederne, vil de almindelige erstatningsregler gælde. Det betyder, at føreren af bilen vil være erstatningsansvarlig, hvis vedkommende ”forsætligt eller groft uagtsomt” har påført arbejdsgiveren et økonomisk tab som følge af, at bilen er blevet konfiskeret og solgt på en aktion. Og det vil der normalt være tale om i sager om vanvidskørsel – dog med det forbehold, at der stadig er meget lidt retspraksis på området.

Regningen – eller en del af regningen - kan dog alligevel ende hos virksomheden, alt afhængig af medarbejderens økonomiske formåen. Eller med andre ord: Kan medarbejderen ikke erstatte bilen, må virksomheden selv dække for tabet.

Hvad kan du gøre for at forebygge, at dine medarbejdere kører vanvidskørsel?
Det er vigtigt at indskærpe over for de medarbejdere, der har firmabil, hvad reglerne for vanvidskørsel og konfiskation er – herunder de mulige økonomiske konsekvenser. Gør det gerne skriftligt, så du efterfølgende har dokumentation herfor.

Vil du sikre dig yderligere, kan du kræve, at medarbejderne underskriver en erklæring, som præciserer reglerne – ikke bare i forhold til erstatningsansvar, men også i forhold til eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser af vanvidskørsel.

Endelig kan du kræve, at medarbejderne kan fremvise en straffeattest uden grove overtrædelser af færdselsloven, inden de kan få adgang til en firmabil.

Juridisk rådgivning

Brug for yderligere hjælp? Husk, at du som medlem af Lederne altid kan få rådgivning af vores juridiske eksperter.

Ledersparring

Få hjælp af en professionel rådgiver over telefonen eller Skype, når du møder udfordringer i lederjobbet. 

Ring til vores ledelsesrådgivere på 3283 3617 eller bestil et opkald.