Pas på dig selv som leder

I en omskiftelig tid som denne er behovet for god ledelse vigtigere end nogensinde. Jongleringen af strategi, opgaver og distanceledelse af medarbejderne er svær, og kombinationen af det høje arbejdspres og den ensomhed, du kan opleve som leder, betyder, at din trivsel kan blive udfordret. Få gode råd til at passe på dig selv som leder her.

11. januar 2022

Ledelse i en krisetid pas på dig selv som leder

Trivsel og performance går hånd-i-hånd. Det gælder for dine medarbejdere, og det gælder for dig selv. Når du selv trives, har det en positiv indflydelse på din ledelse, dine præstationer, din arbejdsglæde, og de mennesker, der er omkring dig – hvad enten det er på kontoret, på distancen eller i hjemmet. ”Der er ingen tvivl om, at corona har udfordret og stadig udfordrer vores medlemmer på nye måder. Det gælder ikke mindst på deres egen trivsel”, fortæller Michael Uhrenholt, teamchef og ledelsesrådgiver i Lederne.

Fem råd fra ledelsesrådgiveren
Vi har bedt Michael Uhrenholt give fem råd til din trivsel i denne omskiftelige tid:

1. Hold fokus på det, du kan påvirke
Corona er kun det seneste eksempel på en begivenhed, der har vendt op og ned på vores hverdag som vi kender den. Nyhedsstrømmen er konstant, og trangen til at ’gøre noget’ er stor. Både epidemien og konsekvenserne heraf ligger dog uden for din kontrol, men du kan påvirke, hvordan du selv reagerer på den. Sæt løbende retningen, skab tryghed og acceptér, at målene, der bliver sat i januar, kan have behov for en opdatering i juni. Det er her, hvor din gode ledelse gør en forskel.

2. Tag pauser
Der er ingen, der bliver bedre af at arbejde uafbrudt i ti timer i streg. Du har muligvis hørt før, at de bedste atleter prioriterer at holde pauser, og det samme gør sig gældende for de bedst performende ledere (og medarbejdere). Prioritér at holde pauser i løbet af dagen. Gå en tur, hold en motionspause eller stir ud af vinduet i ti minutter. Uanset hvad skal du give dig selv en pause fra arbejdet. Den lille investering tjener sig selv hjem med det samme.

3. Sæt grænser igen 
Det grænseløse arbejdsliv blev for alvor en realitet, da corona flyttede kontoret - og i perioder også skolen - hjem i stuen. Mange har været både pædagog, lærer, kok og meget mere samtidig med arbejdet i disse år, og det har udvisket grænserne mellem dit privatliv og dit arbejdsliv. Efterhånden som vi forhåbentlig vender tilbage til hverdagen, er det vigtigt at ændre de vaner igen. Du har tilmed en mulighed for at sætte grænserne et andet sted, end hvor de var før.

4. Giv dig selv tid til refleksion
En krise udfordrer dig som leder, og det er her, hvor dine styrker og dine svagheder virkelig kan komme til udtryk. Udnyt muligheden til at overveje, hvad der fungerer godt, og hvor der kan være plads til positive forandringer. Kriser er en god mulighed til at ændre vaner, tanke- og handlemønstre, og det kan styrke din mentale robusthed og gøre dig til en bedre leder. 

Dyrk det, der styrker dig: Kend dine styrker

5. Brug dit medlemskab af Lederne: Bestil en TrivselsSparring 
Det kan føles ensomt som leder: Er jeg god nok? Er jeg den eneste, der finder det svært? Hvem kan jeg sparre med? Som medlem af Lederne har du mulighed for at booke en TrivselsSparring med vores ledelsesrådgivere, der kan give dig råd og værktøjer til at håndtere din egen trivsel.