Obligatorisk Pensionsordning for dig der er ledig, eller på efterløn

Fra første januar 2020 skal alle ledige og efterlønnere have en pensionsordning. Indbetalingen sker automatisk via staten, og dine udbetalinger bliver ikke mindre. Her kan du læse mere om Obligatorisk Pensionsordning og se bidragsprocenten.  

25. november 2019

Folketinget har vedtaget, at alle ledige og efterlønnere skal have en pensionsordning fra d. 1. januar 2020. Du sparer altså op til din pension - også hvis du i en periode er på dagpenge eller på efterløn. Dette gælder også for modtagere af feriedagpenge. 

Får jeg udbetalt mindre fra a-kassen?
Nej – indbetalingen til pensionen bliver betalt af staten, så dine udbetalinger vil ikke blive mindre af den grund. 

Hvor meget bliver der indbetalt? 
Der vil ikke blive indbetalt et fast beløb pr. måned til ordningen. Indbetalingen er afhængig af, hvor meget du får udbetalt fra a-kassen. Bidraget til pensionsordningen vil i 2020 være 0,3 pct. af den ydelse, du har ret til efter fradrag for arbejdstimer, pension og andre indtægter. 

Procentsatsen stiger hvert år indtil 2030, hvor Folketinget skal tage stilling til den videre udvikling af bidragsprocenten.  

Udviklingen af procentsatsen ser således ud

 • I 2020 med 0,3 pct
 • I 2021 med 0,6 pct.
 • I 2022 med 0,9 pct.
 • I 2023 med 1,2 pct.
 • I 2024 med 1,5 pct.
 • I 2025 med 1,8 pct.
 • I 2026 med 2,1 pct.
 • I 2027 med 2,4 pct.
 • I 2028 med 2,7 pct.
 • I 2029 med 3,0 pct.
 • Fra 2030 med 3,3 pct.

Hvem administrerer min pension? 
Dine bidrag til Obligatorisk Pensionsordning bliver administreret af ATP – nærmere bestemt, bliver de en del af ATP Livslang Pension. 

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er ansvarlig for selve indbetalingerne til ATP. Indbetalingerne fra Styrelsen til ATP sker hver 3. måned.

Pensionen kan udbetales, når du når folkepensionsalderen. 

Få overblik over indbetalingerne til din pension og se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt fra ATP Livslang Pension på ATP's Selvbetjening

Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk.

hjælp til jobsøgning

Vil du styrke din jobsøgning? 

Så er der masser af hjælp at hente hos Lederne. Tag på webinar, workshop eller få eksperthjælp til din ansøgning, dit CV, din LinkedIn-profil og meget mere.