Mit Lederne

Nyheder

Nyt lovforslag: Selskabsformen IVS skal afskaffes

25. marts 2019

Har du et iværksætterselskab, skal du i løbet af de næste to år omregistrere dit firma, da den selskabsform helt skal afskaffes. Det foreslår regeringen.

IVS nyhed

Regeringen foreslår at afskaffe iværksætterselskaber (IVS) og samtidig ønsker de at nedsætte minimumskapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Det fremgår af et nyt lovforslag fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som blev fremsat den 28. februar 2019. 
Lovændringen er endnu ikke vedtaget, men da der er flertal for den i Folketinget, forventer vi, at den bliver vedtaget og træder i kraft den 4. april 2019. Hvis/når det sker, kommer det konkret til at betyde:

  • Det vil ikke længere være muligt at stifte et IVS
  • Eksisterende IVS’er vil skulle omregistreres til anpartsselskaber (ApS) inden for en frist på to år
  • Minimumskapitalkravet for at starte et ApS sænkes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

 
Frist for omregistrering
Hvis et IVS ikke har omregistreret sig til et ApS inden for fristen på to år, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en forlænget frist for omregistrering. Hvis et IVS ikke overholder den forlængede frist, kan styrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. Dette vil i praksis svare til den proces, som Erhvervsstyrelsen anvender i relation til de selskaber, der ikke har registreret selskabets legale og/eller reelle ejere.
 
Hvorfor afskaffe IVS’er?
Lovforslaget kommer på baggrund af en analyse fra september 2018, hvori Erhvervsstyrelsen konstaterede, at iværksætterselskabsformen medfører en "forhøjet risiko for svig" og øget opbygning af gæld til det offentlige i forhold til andre selskabsformer.
 
IVS-selskabsformen blev i 2013 skabt med det formål at styrke iværksætteriet ved at gøre det let og billigt at starte sin egen virksomhed. Siden muligheden for at stifte iværksætterselskaber fra 1. januar 2014 er der ifølge Erhvervsstyrelsen stiftet ca. 45.000 iværksætterselskaber. Men ifølge Erhvervsstyrelsen er selskabsformen i for mange tilfælde blevet brugt mod hensigten. Styrelsens analysen fra 2018 viser blandt andet, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, og at skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Derudover er iværksætterselskaber overrepræsenteret i antallet af tvangsopløste selskaber. Analysen konkluderer således, at selskabsformen koster statskassen dyrt i omkostninger til skifteretternes og Erhvervsstyrelsens behandling af tvangsopløsningerne og også i skatteforvaltningen.
 
Den videre proces for forslaget
Lovforslaget forventes førstebehandlet i Folketinget den 19. marts 2019 og tredjebehandlet den 4. april 2019. Loven forventes derfor at træde i kraft fra den 4. april 2019. Vi følger naturligvis processen tæt og holder Ledernes medlemmer opdateret, da afskaffelsen af IVS’er berører en del medlemmer.

Hvordan omregistrerer du?
Et IVS kan lade sig omregistrere til et ApS, når selskabskapitalen mindst udgør 50.000 kr. (forventes ændret til 40.000 kr. i den nye lov). Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistrering og i forlængelse af dette, skal generalforsamlingen træffe beslutning om at ændre selskabets vedtægter. Selskabets navn skal eksempelvis ændres, så iværksætterselskab eller IVS ændres til anpartsselskab eller ApS.

Beslutning om omregistrering af et IVS til et almindeligt ApS skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsside ”Virk Indberet” og vedhæftes generalforsamlingsreferatet, de tilrettede vedtægter og en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede.
 
Skal du omregistrere din virksomhed som følge af den nye lov, skal du således regne med at gøre følgende:

  • Sikre at du har en registreret selskabskapital på 40.000 kr.
  • Udarbejde generalforsamlingsbeslutning om omregisteringen til ApS
  • Ændre vedtægterne, herunder selskabets navn
  • Indhente en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede
  • Huske at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.

Vil du vide mere om selvstændig virksomhed?
Du kan læse mere om at være selvstændig her.

Har du overvejet at blive selvstændig?