Nyt kursus hjælper lederne med at udvikle sig som ledere

DA og Ledernes fælles lederuddannelse i trivsel og psykisk arbejdsmiljø får flotte ord med på vejen af de første hold kursister. 

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen er højt prioriteret i danske virksomheder og blandt danske ledere. Det er en af grundene til, at Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation i 2019 gik sammen om at udvikle en ny lederuddannelse med netop dét i fokus. 

De første kursushold har nu været igennem uddannelsen, og evalueringerne er positive. Den samlede bedømmelse af kurset ligger på 4,3 ud af 5, og alle deltagere i evalueringen vil anbefale kurset til andre.

Det fremhæver deltagerne

”Psykisk arbejdsmiljø og trivsel er en ongoing ledelsesopgave, og jeg har fået input til at reflektere over egen praksis. Derudover har jeg fået konkret input til opfølgning af vores trivselsundersøgelse”

”De fagligt velfunderede oplæg og muligheden for at drøfte egne udfordringer på kurset har givet mig input i min udvikling som leder”

 ”Et kursus, hvor man virkelig føler, at man har lært noget og ikke har spildt min tid på ligegyldig snak”

De flotte evalueringer glæder arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund: 

- Det er positivt at se, at kurset gør en forskel for deltagerne i hverdagen. Arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø er en af nøglerne til at gøre det sundt og sikkert at gå på arbejde. Det er vigtigt for både medarbejdere og virksomheder. Vi har gjort kurset relevant ved at tage udgangspunkt i det, lederen selv kommer med. Det, tror jeg, er helt afgørende for succesen. Ingen har brug for obligatoriske fluebenskurser, der bare skal overstås.

Også hos Ledernes Hovedorganisation glæder Arbejdsmiljøchef Lars Andersen sig over, at deltagerne mener, at kurset giver god værdi:

- Også dygtige og erfarne ledere kan naturligvis blive bedre til at forebygge, spotte og håndtere mistrivsel. Deltagerne på kurset er glade for, at få værdifuld viden og konkrete redskaber som er til stor gavn i deres daglige ledelsesarbejde. Det gælder i forhold til input til generel opfølgning på trivselsundersøgelser, men også i forhold til konkret håndtering af fx stress hos den enkelte medarbejder. Muligheden for at møde andre ledere og reflektere over egen og andres praksis er også et værdifuldt element. 

Kurset er udviklet med udgangspunkt i konkrete situationer fra virksomhedernes dagligdag. Målet er at give ledere flere værktøjer til at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Danske virksomheder gør en stor indsats for at sikre, at medarbejderne trives, og de lykkedes langt hen ad vejen med det. For eksempel viser den seneste ’Arbejdsmiljø og Helbred’ undersøgelse fra 2018 fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at der danskerne generelt oplever en høj ledelseskvalitet og en høj grad af engagement og mening i arbejdet. Undersøgelsen viser også, at der siden 2012 er sket et fald i andelen af beskæftigede, der føler sig stressede. 

Kurset i trivsel og psykisk arbejdsmiljø udbydes i fællesskab af DA Arbejdsmiljøuddannelse og Ledernes KompetenceCenter.

Læs mere om kurset her