Nye regler for hjemmearbejde - her er, hvad du skal vide

De særlige krav til indretning af hjemmekontoret gælder nu først, hvis dine medarbejdere arbejder hjemme mere end to dage om ugen. Vi folder reglerne ud. Og giver gode råd til, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du åbner for mere hjemmearbejde.

30. marts 2022

Hjemmearbejde | Lederne

Arbejder dine medarbejdere hjemmefra en gang imellem – eller overvejer du at tilbyde det? Så skal du som leder sætte dig ind i reglerne for indretning af hjemmekontoret. Det er nemlig dit ansvar, at reglerne bliver overholdt.

Indtil nu har arbejdsgiveren skulle leve op til de særlige regler for indretning af hjemmekontoret, når medarbejderne arbejdede hjemmefra mere end én dag om ugen. Men det ændrer sig fra den 30. april 2022. Herefter gælder reglerne for hjemmearbejde først, når medarbejdere arbejder hjemmefra mere end to dage om ugen.

Sidder medarbejdere mere end to dage om ugen på den faste plads på kontoret, vil der her gælde de samme krav, som hvis medarbejderne arbejder mere end to dage om ugen hjemmefra. Der er med andre ord tale om generelle regler for skærmarbejde – uanset hvor arbejdet udføres.

Arbejder medarbejderne to dage hjemme og to dage på kontoret, vil mindst ét af stederne skulle indrettes efter de særlige krav.

Hvad er kravene til udstyr og indretning?
Som for den fastkontorplads gælder det for hjemmekontoret, at en række krav til udstyr og indretning skal være opfyldt, hvis arbejdstiden overstiger to dage om ugen. Den ansatte må gerne bruge sit private skrivebord, stol og computer i hjemmet, hvis udstyret opfylder de gældende krav til skærmarbejde. Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte, eller at den ansatte ikke arbejder mere end to dage hjemmefra om ugen.

 

læs her om de specifikke krav til udstyr og indretning 

Skærmen
Skærmen skal være adskilt fra tastaturet og kunne dreje og vippe efter vedkommendes behov.

Tastatur og mus
Tastaturet skal være adskilt fra skærmen.

Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at den ansatte kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdsbord
Der skal være tilstrækkelig plads på og under arbejdsbordet. Sidde- og arbejdshøjde ved arbejdsbordet skal være sådan, at det passer til den ansatte, der arbejder ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udføres.

Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

Arbejdsstol
Stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt.

Lysforhold
Almenbelysning og særbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser, sådan at det passer til arbejdets karakter og den ansattes syn.

Variation i arbejdet og pauser
Arbejdet ved skærmen bør afbrydes regelmæssigt af andet arbejde eller pauser.

Undersøgelse af den ansattes øjne og syn (skærmbriller)
Ansatte, der er omfattet af reglerne for skærmbrug, har ret til en undersøgelse af øjne og syn og skal tilbydes skærmbriller eller lignende efter behov.

Læs Arbejdstilsynets vejledning for hjemmearbejde

Det skal du overveje, inden du tilbyder medarbejderne flere hjemmearbejdsdage
Før i tiden satte medarbejderne ikke spørgsmålstegn ved, at de skulle møde ind på arbejde hver dag. Men sådan er det ikke længere. Især ikke efter coronakrisen, hvor mange fik øjnene op for de fordele, der kan være ved at arbejde hjemmefra. Men som leder skal du gøre dig en række overvejelser, inden du skuer op for antallet af dage, hvor dine medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Det mener Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne

”Mange medarbejdere ser det som en fordel, hvis de må arbejde hjemme en dag eller to om ugen. Og hvis arbejdsopgaverne ellers tillader det, kan det i mange tilfælde give god mening at indføre den mulighed som permanent løsning,” siger hun.

Du skal dog tænke dig godt om, inden du overlader det frit til medarbejderne selv at vælge, hvor mange dage de vil arbejde hjemme.

”Som afdeling videndeler man, når man mødes ved for eksempel kaffemaskinen, printeren og til frokosten i kantinen. Men det styrker også helt generelt samarbejdet, at man ser hinanden jævnlig – og ikke kun til møder over Teams et par gange om ugen. Derfor skal du nøje overveje, hvordan du sikrer samarbejdet og den ”sociale lim”, når du indfører mere hjemmearbejde. At gøre det valgfrit, hvor mange dage medarbejderne vil arbejde hjemme, kan måske fungere under nogle omstændigheder, mens der i andre tilfælde er brug for mere faste rammer,” siger Signe Tønnesen og påpeger, at det er dig som leder, der har ansvaret for, at I når jeres mål i teamet.

En måde at sikre den ”sociale lim” på kan være at indføre én eller flere bestemte dage, hvor alle skal møde ind – f.eks. mandag og fredag.

Uanset hvor mange hjemmearbejdsdage, du tillader, er det vigtigt, at man i virksomheden har klare principper eller retningslinjer for hjemmearbejde, og at man aftaler, hvordan man organiserer sig lokalt i afdelingen.

”Overordnede retningslinjer eller principper - samt hvilke ressourcer der afsættes til indsatsen – giver den enkelte leder nogle rammer for´, hvordan hybridarbejde kan organiseres lokalt i afdelingen. Det er for eksempel vigtigt, at teknikken – både hardware og software – lever op til de krav, det hybride arbejde stiller,” siger Signe Tønnesen. 

Retsinformation: Se bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem

DET MENER LEDERNE OM DE NYE REGLER OG HYBRIDARBEJDE

Hos Lederne mener vi, at de nye regler om hjemmearbejde giver mere bedre mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden ved skærmarbejde. De giver lederne det nødvendige ledelsesrum til at tilbyde attraktive arbejdsforhold og fleksibilitet i hverdagen efter behov.

Nedlukningerne under corona viste os, at hjemmearbejde fungerer fint. Medarbejderne løser deres opgaver og sætter pris på fleksibiliteten.

Der er dog en række udfordringer for dig som leder, når du skal lede medarbejdere i en organisation, hvor i arbejder hybridt.

Derfor er det en god ide, at der udstikkes fælles retningslinjer eller principper for organisationen for betingelserne for hjemmearbejde, herunder hvordan arbejdspladsen forholder sig til hjemmearbejde mere end 2 dage pr. uge og hvordan arbejdspladsen vil sikre, at man lever op til arbejdsmiljøkravene, hvis man får brug for at indrette et hjemmekontor. Desuden er det vigtigt, at du som leder, også aftaler lokalt med dine medarbejdere, hvordan I håndterer det hybride arbejde konkret.