Nye regler for aktieoptioner

Den 1. januar 2019 træder en markant ændring af aktieoptionsloven i kraft. Den vigtigste ændring er, at den såkaldte ”good leaver”-beskyttelse bliver ophævet.

20. december 2018

Ændringerne i aktieoptionsloven betyder kort fortalt, at medarbejdere, som indgår en options- eller warrantaftale efter 1. januar 2019, ikke længere vil have et lovbeskyttet værn imod at miste deres optioner eller warrants, før de udnyttes.

Derudover kan aktier og anparter, som er erhvervet på baggrund af en options- eller warrantaftale, ikke kræves tilbagesolgt til en pris, der ligger under markedskursen – dette var ikke reguleret i loven tidligere.

De tidligere regler
Tidligere kunne en arbejdsgiver kun annullere tildelte optioner (warrants), hvis medarbejderen selv sagde op, blev bortvist eller misligholdt sin kontrakt ”væsentligt”– de såkaldte ”bad leaver”-situationer.

Efter de gamle regler kunne medarbejder til gengæld beholde tildelte optioner (warrants) og få del i fremtidige tildelinger, hvis vedkommende blev opsagt af arbejdsgiveren eller selv sagde op som følge af arbejdsgiverens grove misligholdelse – de såkaldte ”good leaver”-situationer.

Da aktieoptionsloven ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderne, betød reglerne blandt andet, at det ikke lovligt kunne aftales, at en medarbejder skulle have en dårligere retsstilling, end hvad der fulgte af good leaver-beskyttelsen. Derimod har det altid været (og er fortsat) muligt at aftale bedre vilkår for medarbejderne.

Det skal du være opmærksom på i den nye lov:

 • Lønmodtageres retsstilling under aktieoptionsloven er blevet markant forringet for options- eller warrantaftaler, som indgås efter den 1. januar 2019.
   
 • Options- eller warrantaftaler, som er indgået før den 1. januar 2019, er fortsat omfattet af de tidligere regler.
   
 • Behovet for at få rådgivning, inden du indgår en options- eller warrantaftale, er blevet væsentlig større, da du ikke længere har samme beskyttelse i loven. 
   
 • Hvis du får tilbudt en options- eller warrantaftale, som indgås efter den 1. januar 2019, bør du forsøge at aftale, at du er beskyttet i good leaver-situationer på samme vis som efter de tidligere regler.
   
 • Du bør tænke dig grundigt om, inden du takker ja til en options- eller warrantaftale mod at gå ned i løn, og kontakt gerne os for konkret rådgivning.
    
 • Du bør være opmærksom på eventuelle ændringer i din nuværende options- eller warrantaftale – og du bør kontakte os, hvis din aftale bliver ændret, da du muligvis skal reagere på ændringerne, hvis ikke du ønsker at acceptere dem.   
 

Vil du vide mere?
 

Læs mere om aktieoptioner her
   - og særligt under punktet ”Hvis aktieoptionsloven gælder for din aftale - 5. Hvordan er du stillet i tilfælde af, at dit ansættelsesforhold ophører?” for forskellen på de tidligere og de nye regler.

Få hjælp af vores juridiske eksperter