Mit Lederne

Nyheder

Ny rapport sætter fokus på mellemlederens udfordringer i en disruptiv tid

29. august 2018

Ledernes Hovedorganisation har sammen med Tænketanken DEA og not-for-profit virksomhedsnetværket NOCA gennemført en Tænkeboks med fokus på, hvordan nutidens disruption og omskiftelighed præger mellemlederens rolle. Konklusionen på Tænkeboksens arbejde er 4 udfordringer og 9 anbefalinger til mellemlederen. Læs dem her.

Ledernes Hovedorganisation har sammen med Tænketanken DEA og not-for-profit virksomhedsnetværket NOCA gennemført en såkaldt Tænkeboks, hvor en gruppe af ledere, HR-ansvarlige og andre relevante personer har været samlet for at drøfte mellemlederens rolle i en tid, hvor disruption er den helt store ledelsesudfordring, og hvor uforudsigeligheden og omskifteligheden aldrig har været større.

Det stiller store krav til mellemlederen, som skal kunne stå i spidsen for de nødvendige forandringer, så virksomheden ikke risikerer at måtte lukke, fordi den ikke har kunnet omstille sig. Resultatet af Tænkeboksens arbejde er rapporten "Mellemledelse i en disruptiv tid - Sådan tager du føringen i en uvis fremtid".

Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen har repræsenteret Ledernes Hovedorganisation i Tænkeboksens arbejde. Hun siger:

Disruption er en stor mundfuld for mange mellemledere. Vi ville gerne blive klogere på, dels hvilke udfordringer mellemlederne står i og dels kunne give vores medlemmer et konkret redskab i hånden, som er udviklet af praktikere til praktikere. Da vi i forvejen er partner i DEA og har gode erfaringer med at deltage i deres Tænkebokse – bl.a. for cirka 10 år siden, hvor vi var med i en anden Tænkeboks om mellemlederens rolle - var det naturligt for os at kontakte DEA for at høre, om de var interesseret i at gå ind i et nyt samarbejde om mellemlederens rolle. Det var de heldigvis.

Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen

4 udfordringer og 9 anbefalinger til mellemlederen
Rapporten stiller skarpt på mellemlederens rolle og giver indsigt i, hvordan en omverden præget af disruption udfordrer mellemledere og deres medarbejdere, men også på, hvad de selv, deres medarbejdere og deres HR-funktion kan gøre for at håndtere presset fra omverdenen, så udfordringerne bliver mere håndterbare.

På baggrund af et litteraturstudie, en spørgeskemaundersøgelse, seks interviews med ledere, tre workshops samt en test af de udviklede anbefalinger er der identificeret fire udfordringer samt ni anbefalinger til mellemledere.

De fire udfordringer er:

 1. Usikkerhed og uforudsigelighed udfordrer arbejdsroen.
 2. Den teknologiske udvikling og forandringshastigheden stiller nye krav til innovation.
 3. Nye teknologier, generel usikkerhed og fleksible arbejdstider udfordrer den mentale sundhed.
 4. Driftsopgaver udfordrer mellemlederens ledelsesrum.

De ni anbefalinger, som skal læses som svarene på de fire udfordringer, lyder:

 1. Skab troværdighed gennem ærlighed og transparens.
 2. Skab ro, retning og fælles mening.
 3. Skab plads til agilitet.
 4. Vær på jagt efter innovationer og nye teknologier.
 5. Skab en tillidsbaseret kultur med fokus på at frigøre innovation.
 6. Kræv dit ledelsesrum, og led opad såvel som nedad.
 7. Udnyt medarbejdernes styrker og kompetencer, og arbejd efter fælles mål.
 8. Vær nærværende, anerkendende og proaktiv.
 9. Sørg for, at stressramte medarbejdere får en god tilbagevenden til arbejdet.