Mit Lederne

Nyheder

Ny persondataforordning: Hvad betyder det for dig?

16. april 2018

Vi nærmer os den 25. maj 2018, hvor den nye Persondataforordning træder endeligt i kraft. Det overordnede formål med Persondataforordningen er at sikre dig større kontrol over dine egne data.

EU's nye regulativ for beskyttelse af persondata kaldes GDPR (General Data Protection Regulation).

Helt konkret er den nye Persondataforordning et supplement til den nuværende persondatalov og har med mange af de samme begreber og principper at gøre. Hvis din virksomhed allerede nu har styr på – og efterlever – reglerne i persondataloven, vil virksomheden således være godt rustet til at håndtere den nye persondataforordning.

 

Dine rettigheder styrkes

Hos Lederne oplever vi, at vores medlemmer særligt spørger ind til, hvordan den nye forordning kan have indvirkning på deres hverdag på arbejdet og deres rettigheder som ansatte. I det store hele kommer du til at have de samme rettigheder som i dag, men der bliver større konsekvenser for de virksomheder, der ikke lever op til reglerne. Så for den enkelte virksomhed vil det kunne medføre store bøder, hvis ikke man følger de nye retningslinjer.

 

Alle personoplysninger er omfattet af forordningen, men det er dog vigtigt at være særligt opmærksom i forbindelse med såkaldte følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger.

 

Her er 5 bud på, hvad forordningen kan betyde for dig i din hverdag:

 

 1. Følg de nye politikker og interne retningslinjer

  Det er arbejdsgiver, som har pligt til at udarbejde politikker og retningslinjer for området, så ledere og medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig. Som leder har du pligt til selv at følge instrukserne, lige som du også har et ansvar i forhold til dine medarbejderes overholdelse af instrukserne.

   

  Eksempel: Hvis du oplever, at en af dine medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad håndterer personoplysninger hensigtsmæssigt, ved f.eks. at medarbejderen ofte har personoplysninger liggende fremme på sit skrivebord uden grund, bør du tale med medarbejderen om at ændre adfærd.

   

 2. Vær opmærksom på uhensigtsmæssige procedurer

  Den nye forordning vil generelt medføre et større fokus på, hvordan man håndterer persondata på en arbejdsplads. Vi anbefaler derfor, at du som leder er opmærksom på reglerne i hverdagen og reagerer, hvis du støder på forhold, som du vurderer kan være uhensigtsmæssige.

   

  Eksempel: I forbindelse med en rekruttering får du personlighedstests på ansøgerne. Hvis der ikke er instrukser i virksomheden om sletning af disse, bør du selv sørge for at slette og samtidig gøre resten af organisationen opmærksom på denne problemstilling, så I får ændret procedurerne.

   

 3. Beskyt dine medarbejderes persondata

  Som leder vil du støde på situationer, hvor du skal håndtere dine medarbejderes følsomme oplysninger, og her skal du naturligvis også være opmærksom at overholde reglerne og virksomhedens interne retningslinjer.

  Eksempel: En af dine medarbejdere er syg i længere tid, og de øvrige medarbejdere spørger til, hvad deres kollega fejler, hvorfor du gerne vil kunne melde noget ud til kollegerne. Her er det vigtigt at huske på, at helbredsoplysninger er følsomme oplysninger. Derfor skal du som leder aftale med den sygemeldte medarbejder, hvad der må og ikke må meldes ud. Du skal med andre ord sørge for et skriftligt samtykke til at videregive medarbejderens personoplysninger.

   

 4. Dine medarbejderes rettigheder

  Dine medarbejdere vil i det store hele have de samme rettigheder, som de har i dag, men rettighederne skærpes i forordningen. På grund af den opmærksomhed, som forordningen har fået, vil det være naturligt, at medarbejdere ønsker at gøre brug af rettighederne. Som leder bør du derfor sætte dig ind i retningslinjerne for, hvordan anmodninger fra medarbejderne rent praktisk skal håndteres i virksomheden.

   

  Eksempel: Hvis en medarbejder fratræder, har han/hun ret til at få slettet sine personoplysninger. Det vil sige, at lederen eller arbejdsgiver som udgangspunkt skal slette alle oplysninger, der vedrører medarbejderens person. Dog er der visse undtagelser, da arbejdsgiver har forpligtelser, blandt andet i forhold til SKAT, der medfører, at nogle økonomiske oplysninger skal opbevares i fem år. Medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i de oplysninger, I har gemt i deres personalemappe, lige som de kan have krav på at få slettet oplysninger, f.eks. advarsler, der er flere år gamle.

   

 5. Dine egne rettigheder

  Som ansat leder har du samme rettigheder, som dine medarbejdere. 

   

  Eksempel: Du har ret til indsigt i din personalesag, ret til berigtigelse af urigtige oplysninger i et mødereferat om dine forhold og ret til at anmode om sletning af en advarsel, som går flere år tilbage.

 

Hvis du har spørgsmål til din arbejdsgivers behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Ledernes ansættelsesretlige afdeling.   

Få juridisk rådgivning