Lovændring: Nu kan du lettere rekruttere udenlandsk arbejdskraft

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Med ny lovgivning bliver det nu lettere at rekruttere kvalificerede medarbejdere fra udlandet.

02. maj 2023

Kolleger der griner sammen

Lavere beløbsgrænse ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og udvidelse af den såkaldte fast track-ordning er en del af en ny lovgivning, der gør det lettere at rekruttere udenlandske medarbejdere.

Lavere beløbsgrænse
Den 1. april 2023 blev beløbsgrænsen for, hvor meget man som udenlandsk arbejdstager skal tjene, permanent sat ned. Det betyder, at en udenlandsk medarbejder kun skal have en årlig løn på minimum 375.000 kr. for at kunne arbejde i Danmark.

I den politiske aftale ’Styrket international rekruttering’ fra 2022, blev der ellers lagt op til, at den lavere beløbsgrænse kun skulle være midlertidig. Men fra d. 1. april 2023 er den nu blevet permanent.

Ændring i fast track-ordning
Den lavere beløbsgrænse er en del af en ny lov, der gør det lettere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Lovgivningen indebærer også en udvidelse af den såkaldte fast track-ordning. Fast track-ordningen gør jobstarten hurtigere og mere fleksibel for udenlandske medarbejdere. Det sker ved at lade medarbejderen starte arbejdet lige så snart virksomheden har ansøgt om arbejds- og opholdstilladelse til medarbejderen. Udvidelsen af fast track-ordningen betyder, at kravet til antal fuldtidsansatte, som man som virksomhed skal have for at kunne bruge ordningen, sættes ned fra 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere. Det vil sige, at der nu er flere virksomheder, der får adgang til ordningen.

Den lavere beløbsgrænse og udvidelse af fast track-ordningen er blot et udpluk af de ændringer, som den nye lovgivning indeholder.

Læs mere på Udlændingestyrelsens portal Ny i Danmark

En mærkesag for Lederne
Det har længe været en mærkesag for Lederne at sikre, at der er arbejdskraft nok til de danske virksomheder ved bl.a. at gøre det lettere at tiltrække internationale talenter og specialister. Den nye lovgivning er heldigvis et skridt i den rigtige retning.

Læs Ledernes mærkesag