Nu har du ret til selvbetalt omsorgsorlov i fem dage om året

En lovændring giver dig ret til fem omsorgsdage om året til at yde støtte til nære pårørende i forbindelse med alvorlig sygdom. Her er, hvad du skal vide.

15. september 2022

To mennesker, der omfavner hinanden

Er din ægtefælle kræftsyg? Eller skal du ledsage en forælder til demensudredning?

Så har du nu ret til at holde op til fem såkaldte omsorgsdage hvert kalenderår. Du kan bruge omsorgsdagene til at yde støtte til nære pårørende – for eksempel dine egne børn, forældre, ægtefælle/partner eller en person, du deler husstand med. 

”Det er en stor hjælp til både ledere og medarbejdere, hvis nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom, at der nu er klare regler om retten til fravær, så fokus kan være på at hjælpe og støtte den syge pårørende,” siger Rikke Helles, advokat og teamchef i Lederne.

Hun understreger, at der alene er tale om ret til fravær. Omsorgsdagene er således ikke lønnede, medmindre du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Der er ingen regler for, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om, at du ønsker at gøre brug af en eller flere omsorgsdage. Men det vil være en god idé at melde det ud i god tid, så din arbejdsgiver har mulighed for at planlægge efter det. Det er et krav, at du på anmodningstidspunktet har været ansat i mindst seks måneder.

Du kan holde omsorgsdagene som en samlet periode eller som enkelte dage. Personen skal være alvorligt syg og have behov for væsentlig omsorg eller støtte på de dage, hvor du tager omsorgsorlov. Din arbejdsgiver kan kræve, at du viser lægelig dokumentation for, at du opfylder kravet.

Overgangsperiode
Lovændringen trådte i kraft den 2. august. I resten af 2022 har du som overgangsperiode ret til at holde to omsorgsdage. Hvis du ikke bruger omsorgsdagene, bortfalder de ved kalenderårets udgang, og du kan således ikke kræve at få dem overført.

Beskyttet mod opsigelse
Du er beskyttet mod opsigelse, der er helt eller delvist begrundet i din anmodning om eller afholdelse af omsorgsorloven. Hvis du ikke får lov til at holde de ønskede omsorgsdage, eller oplever, at du bliver udsat for repressalier i forbindelse med, at du har holdt eller ønsker at holde omsorgsorlov, kan det være en overtrædelse af lovens regler. I den situation anbefaler vi, at du kontakter Ledernes ansættelsesretlige afdeling, så du kan få råd og vejledning.

Kontakt os for juridisk rådgivning (se links nedenfor)

Forskel på omsorgsorlov og omsorgsdage til offentligt ansatte
De fem nye omsorgsdage handler kun om omsorg til pårørende i tilfælde af alvorlig sygdom. Er du omfattet af en overenskomst for offentligt ansatte, har du derudover ret til to årlige omsorgsdage per barn, men kun til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Din offentlige arbejdsplads kan ikke kræve nogen begrundelse eller dokumentation for denne type omsorgsdage. Hvis du er ansat i en privat virksomhed, vil det fremgå af din overenskomst, kontrakt eller lignende, om du har ret til omsorgsdage til at være sammen med dit barn.

Også nye regler om fleksible arbejdstider
Sammen med retten til de fem omsorgsdage kom der den 2. august også nye regler om fleksible arbejdstider for medarbejdere med børn under ni år. Det betyder, at hvis du har et eller flere børn under ni år, har du ret til at anmode virksomheden om ændrede arbejdstider eller mønstre i en nærmere angivet periode.

Du kan kun anmode om fleksible arbejdstider eller arbejdsmønstre med henblik på omsorgsformål, for eksempel fordi der i en periode er behov for, at du arbejder hjemmefra eller på nedsat tid for at kunne yde den omsorg, der er brug for i familien.

Din arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at efterkomme din anmodning, men skal begrunde et eventuelt afslag.

Reglerne, der er gennemgået her, gælder også for dine medarbejdere.

 

Juridisk rådgivning

Vores jurister sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 0129 eller skriv til os.

Har du brug for trivselssparring?

Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. De rådgiver og giver dig gode råd og værktøjer til at forebygge og håndtere stress. Du kan ringe til rådgiverne på 3283 3617 alle hverdage mellem kl. 9 og 15, hvis du står med en konkret udfordring, hvor du har brug for sparring her og nu.