Motivér på distancen

Det stigende corona-smittetryk har sendt mange medarbejdere tilbage til hjemmekontoret, og alt tyder på, at det vil bølge frem og tilbage det næste lange stykke tid. Hjemmearbejde gør det sværere at se, hvordan den enkelte medarbejder og teamet som helhed har det, når det kommer til motivation og trivsel. Motivation er drivkraften bag al succes, men hvordan skaber du rammerne for at holde dine medarbejdere motiveret på distancen? 

06. januar 2021

Motiver på distancen

Ifølge en undersøgelse fra Lederne har en tredjedel af alle ledere normalt medarbejdere, de ikke deler fysisk arbejdsplads med. I denne periode er det tal endnu højere. Medarbejdere, som du ikke ser til daglig, kan sagtens være motiverede medarbejdere. Den virtuelle organisering, hvor medarbejdere under samme leder sidder på forskellige fysiske steder, kan endda øge medarbejdernes motivation i dagligdagen. Mange er glade for fleksibiliteten og øget mulighed for livsbalance. Andre oplever også, at der følger en øget grad af tillid og mulighed for indflydelse og autonomi i jobbet.

Hold fokus på mål
Distanceledelse stiller dog større krav til trivselsledelsen, fordi det er sværere at se, om det går den ene eller anden vej for den enkelte medarbejder og gruppen. Du vil måske som leder opleve, at der er et øget behov for at sikre fokus på kerneopgaverne og justere mål oftere. Det skal du tage alvorligt. Når medarbejderne ved, at de er på rette spor, og hvor de skal hen, er mange selvmotiverede. Omvendt kan produktiviteten gå ned, hvis de er i tvivl om retningen.

Vi har brug for at opleve relaterethed til teamet eller organisationen. Nogle distancemedarbejdere vil føle, at de er meget langt væk fra beslutningerne. En medarbejder vil måske gerne være i spil til næste spændende opgave eller en forfremmelse, men kan blive i tvivl om, hvorvidt hun bliver overset, når chefen ikke ser hende dagligt. Vær opmærksom på, at medarbejdere, som du leder på distancen, i særlig grad kan have behov for at tale om relationer og karriereønsker med dig.

Hold de digitale kompetencer skarpe
Det kan være demotiverende for medarbejdere, der arbejder på distancen, hvis de ikke selv oplever, at de har tilstrækkelige digitale kompetencer. Der kan sidde fagligt meget stærke personer og blive tavse, når mødet foregår via telefonkonference eller på platforme, de ikke mestrer. Derfor skal du som leder være særlig opmærksom på at tilbyde ajourføring af digitale kompetencer.

Hold virtuelle kaffepauser
Vi har brug for pauser for at holde motivationen kørende. Når vi arbejder på distancen, får vi ikke automatisk pauser med de andre til frokost og en uformel snak om noget helt andet ved kaffeautomaten. Du kan for eksempel arrangere ’virtuelle kaffepauser’, hvor medarbejderne taler om noget helt andet og sætter sig hyggeligt til rette foran skærmen.