Mit Lederne

Nyheder

Mangfoldige teams styrker lederes kompetencer

04. september 2017

Ledere, som leder mangfoldige teams, får styrket deres kompetencer inden for kommunikation, opbygning af relationer og talentudvikling. Det viser et nyt forskningsprojekt fra ISS, skriver Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Arbejdsmarkedet i Danmark har gennem det seneste årti oplevet en stigende internationalisering. Med stigende internationalisering øges mangfoldigheden på arbejdspladserne, og det er positivt for virksomhedernes bundlinjer. En ny undersøgelse fra ISS viser imidlertid, at mangfoldighed også har en positiv indflydelse på teamlederes kompetencer.  

Ifølge postdoc ved CBS og ISS Lotte Holck og director i People & Culture i ISS Lotte Hjortlund Andersen rummer den daglige ledelse af mangfoldige teams et stort potentiale for at udvikle kompetente ledere, der har en mere fleksibel ledelsesstil.

- Som leder af et mangfoldigt team kan man ikke kun udøve én form for ledelse. Man er i stedet nødsaget til kontinuerligt at tilpasse sin ledelsesstil til teamets sammensætning, til de enkelte teammedlemmers kompetenceprofiler, til den sociale og faglige dynamik i teamet og til opgavens karakter, skriver Lotte Holck og Lotte Hjortlund Andersen i Ledelse i Dag.

Mens homogene teams umiddelbart giver en større oplevelse af fællesskab og tilhørsforhold til teamet, kræver ledelse af mangfoldigt sammensatte teams ekstra fokus på at få teamet til at fungere socialt og professionelt sammen

Postdoc ved CBS og ISS Lotte Holck og director i People & Culture i ISS Lotte Hjortlund Andersen

Særligt tre kompetencer skærpes
Lotte Holck og Lotte Hjortlund Andersen mener, at ledere udvikler en relationsorienteret, empatisk og kompetenceudnyttende ledelsesstil, hvis lederne evner at navigere i og tilpasse sig den dynamik af forskellighed, der er til stede på mangfoldige teams.

Særligt tre ledelseskompetencer bliver ifølge undersøgelsen opøvet gennem ledelse af mangfoldige teams.

- En helt konkret evne ved at lede en mangfoldig medarbejderstab er øgede kommunikationskompetencer. Evnen til effektivt at kommunikere og træne nye medarbejdere er essentiel. Netop erfaringerne med at oplære medarbejdere med begrænsede dansksproglige kompetencer og med forskellige faglige forudsætninger betyder, at ledere udvikler kreative træningsmetoder, skriver de to forfattere.

Ledere af mangfoldige teams udvikler også gode evner til at skabe og håndtere relationer.

-  Mens homogene teams umiddelbart giver en større oplevelse af fællesskab og tilhørsforhold til teamet, kræver ledelse af mangfoldigt sammensatte teams ekstra fokus på at få teamet til at fungere socialt og professionelt sammen, skriver Lotte Holck og Lotte Hjortlund Andersen.

LÆS OGSÅ: Kvindelige ledere føler, at de skal være bedre end mændene

For at udnytte de mangfoldige kompetencer i teamet, må lederen i højere grad identificere og anerkende det enkelte medlems bidrag og værdi i teamet. Derfor er talentudvikling en tredje kompetence, som ledere af mangfoldige teams får skærpet.

Ledere af mangfoldige teams får samlet set nogle ledelsesmæssige kvaliteter med, der er essentielle for at lede fremtidens arbejdskraft og håndtere en hverdag, hvor kompleksiteten stiger og kunder og markeder bliver mere internationale og specifikke i deres forventninger til service, fastslår Lotte Holck og Lotte Hjortlund Andersen.