Mit Lederne

Nyheder

Mange ledere savner information fra topledelsen

15. januar 2018

Mange mellem- og linjeledere på danske virksomheder går ofte rundt med oplevelsen af ikke at få alle de informationer, som de gerne vil have, fra virksomhedens ledelse. Det viser en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 1.664 ledere.

Ifølge undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, vurderer 28 procent af de adspurgte ledere, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” får al den information fra ledelsen, som de har brug for, mens 39 procent svarer ”i nogen grad”. Hver tredje leder, 33 procent, vender tommelfingeren opad i forhold til ledelsens informationsniveau.

Følelsen hos mellemlederne af ikke at blive lyttet til og inddraget i tilstrækkelig grad udspringer i nogle tilfælde af, at de selv forsømmer at lede opad

Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen

Ifølge ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen fra Lederne peger flaskehalsen i denne problemstilling både mod mellemlederne og virksomhedsledelsen.

- Topledelsen har en informationsopgave, som blandt andet handler om at sørge for, at mellem- og linjelederne er ajour med de vigtige beslutninger, som dels har betydning for mellemledelsens arbejde, dels kan det være viden, som mellemledelsen skal dele med eller ”oversætte” for medarbejderne. Udebliver informationerne, kan det skabe udfordringer og frustrationer for både mellemledere og medarbejdere. Men det er vigtigt, at mellemlederne ikke bare sidder og venter på at få information fra chefen. Mellemlederne har en forpligtelse til selv at gøre chefen opmærksom på, hvad de har brug for at vide – lederne får blandt andet løn for at være nysgerrige, fastslår Helle Bruun Madsen.


Ledere skal lede opad

Også på andre områder viser den nye undersøgelse, at der er plads til forbedringer i samarbejdet mellem mellemlederen og dennes chef. Hver sjette mellem- og linjeleder, 16 procent, anfører således, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” oplever, at den viden og de erfaringer, som de har, bliver anvendt af chefen i sine ledelsesmæssige og faglige beslutninger.

LÆS OGSÅ: Største udfordring ved lederjobbet er at motivere medarbejdere

- Der er helt åbenlyst en udfordring med at få samspillet mellem ledere og chefer til at blive bedre til gavn for begge parter. Følelsen hos mellemlederne af ikke at blive lyttet til og inddraget i tilstrækkelig grad udspringer i nogle tilfælde af, at de selv forsømmer at lede opad. Ideelt set skal der være et parløb mellem mellemleder og chef, hvor man er nysgerrig på og lytter til hinanden, drager fordel af hinandens styrker og giver hinanden konstruktiv feedback. Man kan sige, at på samme måde, som ledere skal udvikle deres medarbejdere, skal ledere også medvirke til at gøre cheferne endnu bedre – og vice versa, understreger Helle Bruun Madsen.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres senere på året.