Lovforslag om højere dagpengesats

Den 9. juni 2022 vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag, der blandt andet sikrer en højere dagpengesats for ledige i den første del af dagpengeperioden – et såkaldt beskæftigelsestillæg. 

På grund af forligsmæssige bindinger træder de nye regler først i kraft efter et valg, hvis der fortsat er politisk flertal for det.

Hvis lovforslaget træder i kraft, betyder det at:

  • Ledige, der har været medlem af en a-kasse i 4 år forud for ledigheden, og som har arbejdet i 2 år eller mere inden for de sidste 3 år, har ret til en dagpengesats på op til 23.001 kr. (2022-tal) pr. måned, mod nu 19.351 (2022-tal) pr. måned.
  • Den høje sats er begrænset til de første 3 måneders ledighed.

  • Der bliver indført en række bestemmelser om dimittender, som får nedsat deres dagpengeperiode og dagpengesats, ligesom der bliver indført et særligt sprogkrav for dimittender. 


Få overblikket over de nuværende dagpengesatser