Mit Lederne

Nyheder

Coronavirus: Lovforslag om forbrug af dagpenge vedtaget

26. marts 2020

Folketinget har i dag den 26. marts 2020 vedtaget et lovforslag om, at der ses bort fra forbrug af dagpenge m.v. i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020.

Med loven sikres, at forbruget af dagpenge sættes på ”pause” i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder helt konkret, at ingen medlemmer opbruger retten til dagpenge i denne periode.

Det samme gælder for feriedagpenge, der udbetales for ferie afholdt i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Udbetalingstidspunktet er uden betydning.

Med loven sikres også, at forbruget af uger med supplerende dagpenge sættes på ”pause” i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 (uge 9-22). Det betyder helt konkret, at ingen medlemmer opbruger retten til supplerende dagpenge i denne periode.

Det er også en konsekvens af loven, at der ikke skal pålægges karens i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 (reglen om nedsættelse af dagpenge svarende til én dags dagpenge hver 4. måned, med mindre man har fået indberettet 148 løntimer til indkomstregistret).