Vi har ikke tid til at vente mere end 80 år før mor og far deler forældreorloven

Mere præcist 84 år. Så lang tid vil der gå, før kvinder og mænd deler forældreorloven lige. Selvom de nye barselstal viser, at fædre aldrig har taget mere barsel, end de gør i dag, så går det alt for langsomt med at få skabt en mere ligelig fordeling af barslen, og nu er de politiske forhandlinger lige om hjørnet.

19. maj 2021

For et år siden viste de seneste barselstal fra Danmarks Statistik, at fædre var begyndt at tage en smule mere barsel end årene før. Det samme viser dette års tal. For mens fædre i gennemsnit tog 32,3 dages barsel 2018 i, tog de 33,7 dage i 2019. Det gennemsnitlige antal barselsdage blandt mødrene var til sammenligning 282 dage i 2018 og 280,8 dage i 2019.
Mand med baby på maven

Selvom det er glædeligt, at tallene bevæger sig i den rigtige retning, går det alt for langsomt med at få mænd og kvinder til at dele barslen mere lige.

Som det er i dag, har kvinderne et naturligt forspring i forhold til barslen, da de både før og efter fødslen har en periode, som er reserveret til mødre. Men samtidig har forældre tilsammen 32 ugers forældreorlov med offentligt betalte barselsdagpenge, som de helt frit kan dele mellem sig.

Den mulighed bliver imidlertid slet ikke udnyttet i dag. For antager man, at langt størstedelen af fædre de seneste år har taget de to ugers reserveret fædreorlov lige efter fødslen, så vil der med den udvikling, der har været i perioden 2015 til 2019, gå omtrent 84 år, før mænd og kvinder deler forældreorloven lige. Inden længe sætter vi heldigvis lidt fart på udviklingen, da de politiske forhandlinger om implementeringen af et EU-direktiv, som øremærker orlov til begge forældre, nu er gået i gang.

Der er nogle normer her, som er rigtig svære at ændre uden politisk indgriben. Barselstallet blandt fædre har de seneste år kun rykket sig lige over én dag om året, så med den nuværende udvikling kommer vi til at være milevidt fra FN-målsætningen om ligestilling i 2030.

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne.

Nu har vi altså mulighed for at tage nogle store skridt. Dem bør vi tage særligt set i lyset af FN’s verdensmål om ligestilling i 2030, herunder at få flere kvinder i ledelse, som Danmark har tilsluttet sig. Kort sagt har vi ikke tid til at vente på, at udviklingen sker af sig selv, lyder det fra Nanna Simone Jensen, der er politisk konsulent i Lederne:

- Vi ved, at op mod hver tredje far ikke holder den barsel, han har lyst til. Så der er nogle normer og en kultur, som er rigtig svær at ændre uden politisk indgriben. Barselstallet blandt fædre har de seneste år kun rykket sig lige over én dag om året, så med den nuværende udvikling kommer vi til at være milevidt fra FN-målsætningen om ligestilling i 2030. Derfor er vi hos Lederne glade for, at de politiske forhandlinger om mere orlov til fædre nu går i gang.

Flere undersøgelser viser nemlig, at den generelle skæve fordeling af barselsorloven går ud over kvinders løn- og karriereudvikling og hæmmer udviklingen med at få flere kvinder i ledelse.

- Eksempelvis udvikler mænd og kvinders indkomst sig stort set parallelt, indtil det første barn kommer. Herefter ’koster’ barnet moren et stort fald i indtjeningen de første år, så kvinderne får et lønmæssigt efterslæb, forklarer Nanna Simone Jensen.

Og dét at kvinderne tager det mest af den samlede barselsorlov, påvirker ikke blot lønnen, forklarer Ledernes politiske konsulent.

- Vi ved, at det også smitter af på arbejdsfordelingen i hjemmet, at kvinderne tager størstedelen af barselsorloven. Det er i langt de fleste tilfælde kvinderne, der tager den største tørn derhjemme, og dermed kommer deres beslutninger om job og karriere også til at tage udgangspunkt i familielivet og den dertilhørende logistik. Hvis forældrene delte forældreorloven lige, er jeg overbevist om, vi også ville se en mere ligelig fordeling af de huslige opgaver, siger Nanna Simone Jensen.

Det nye EU-direktiv
I august 2019 blev EU kommissionens forslag til et direktiv om øremærket barselsorlov endeligt vedtaget i EU-rådet. I EU-direktivet ligger 2 måneders øremærket barselsorlov til hver forælder med ret til barselsdagpenge. De 2 måneder til hver forælder er låste og kan ikke overføres til den anden forælder.

Danmark skal senest i august 2022 have implementeret direktivet i dansk lovgivning.

- Hvis vi for alvor skal se fædre tage mere orlov, og normerne rykke sig, så mener vi i Lederne, at retten til dagpenge i forældreorloven skal deles lige mellem forældrene. Både til gavn for kvinders løn- og karriereudvikling, herunder muligheder for at blive leder, og til gavn for fædrene, der vil få en stærkere tilknytning til deres børn, slutter Nanna Simone Jensen.

Helt konkret mener Lederne, at de nuværende barselsregler skal ændres, så de 32 ugers forældreorlov med ret til offentligt betalte barselsdagspenge deles ligeligt med 16 uger til hver forælder. Det er kun retten til barselsdagpenge, der ændres – og ikke selve retten til orlov.


Du kan læse mere i vores politiske udspil om at fremme kvinders løn- og karriereudvikling