Lederne skal sætte dagsordenen for bæredygtig ledelse

Lørdag var der kongres i Ledernes Hovedorganisation og generalforsamling i Lederne. Formand Svend Askær satte i sin beretning fokus på, at Lederne i de kommende år skal sætte dagsordenen for bæredygtig ledelse. Pernille Simonsen blev valgt som ny næstforperson for organisationen.

28. maj 2021

- Jeg tror dybest set, at bæredygtighed er og har været en del af vores DNA i mange år, uden at vi har været voldsomt bevidste om det. Det er vi nu. Bæredygtig ledelse er overskriften på vores strategiplan 2025, og med den ambitiøse overskrift har vi forpligtet os til at sætte dagsordenen for bæredygtig ledelse. Det skal være en integreret del af vores brand, og det skal være synligt for alle, at vi står for bæredygtig ledelse.  
 
Svend Askær

Sådan sagde forperson Svend Askær blandt andet i sin beretning i lørdags, hvor der både var kongres i Ledernes Hovedorganisation og generalforsamling i Lederne. De blev afholdt efter corona-forskrifterne med godt 30 delegerede i salen, og resten var med online over Teams.

Svend Askær fremhævede, at grundlaget og rammen for arbejdet med bæredygtig ledelse er fem udvalgte verdensmål – nemlig ”Sundhed og trivsel”, ”Kvalitetsuddannelse”, ”Ligestilling mellem kønnene”, ”Anstændige job og økonomisk vækst” og ”Klimaindsats”. Og Svend Askær slog fast, at arbejdet med verdensmålene sker og skal ske både i forhold til medlemmerne og i forhold til den politiske verden og den relevante offentlighed.

Bæredygtig ledelse er overskriften på vores strategiplan 2025, og med den ambitiøse overskrift har vi forpligtet os til at sætte dagsordenen for bæredygtig ledelse. 

Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation

- Bæredygtig ledelse handler rigtig meget om mennesker, og vi skal fremover være med til at give vores medlemmer et ståsted med værktøjer og holdninger til at praktisere bæredygtig ledelse. Selv om vi har arbejdet med forskellige dele af verdensmålene igennem mange år, så bliver det ikke en ”walk in the park” at få skabt en ledelsesmodel for bæredygtig ledelse med det rigtige indhold, sagde Svend Askær, som afslørede, at arbejdet med en konkret model for bæredygtig ledelse er i fuld gang og formentlig for alvor kan foldes ud over for medlemmerne fra omkring årsskiftet.


Digitale fremskridt har gavnet medlemmerne

Svend Askær glædede sig også i sin beretning over, at organisationen i de senere år har taget store skridt på det digitale område – til gavn for medlemmerne ikke mindst under corona-krisen.

- Den store medlemstilfredshed, vi har opnået det seneste år, var ikke opnået uden de digitaliseringstiltag, der allerede er effektueret. Den store stigning i medlemshenvendelser, som vi oplevede i forbindelse med nedlukningen af Danmark, samtidig med, at vi kun sad syv mennesker her i Vermlandsgade, kunne ikke være håndteret uden digitale løsninger, sagde Svend Askær og uddybede:

Vi skal fremover være med til at give vores medlemmer et ståsted med værktøjer og holdninger til at praktisere bæredygtig ledelse

Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation

- Læringen er, at det ikke længere nødvendigvis er forbundet med store omkostninger, hvis rigtig mange medlemmer bruger os. Digitaliseringen gør, at vi kan skalere tilbuddene til medlemmerne, uden at økonomien af den grund lider skade – det var ikke muligt for blot få år siden.


Pernille Simonsen ny nummer to i Lederne

Svend Askær blev genvalgt som forperson uden modkandidat. Derimod genopstillede de to hidtidige næstforpersoner, Kirsten Hvid Schmidt og Lars Møldrup, ikke, og Svend Askær takkede dem fra talerstolen for deres store indsats, hvilket blev gengældt med klapsalver fra de delegerede både i salen og online.

Samtidig blev vedtægterne ændret, så der fremover kun skal være én næstforperson, og her blev Pernille Simonsen valgt efter kampvalg mod Kim Kampp, formand for lokalafdelingen i Hovedstaden. Pernille Simonsen er 45 år og har siden marts 2019 været forperson for Ledernes lokalafdeling i Himmerland og medlem af hovedbestyrelsen i Lederne på landsplan. Hun arbejder til daglig som chef for Politik & Kvalitet i Aalborg Kommune.

Ny næstforperson

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk