Lederne A-kasse får ansvaret for alle samtaler i de første 3 måneder

Fra d. 1 januar 2024 skal du have de første tre samtaler med Ledernes A-kasse i stedet for jobcenteret. Her får du et overblik over de nye regler.

10. december 2023

Kvinde med pc

Hvis du skal på dagpenge fra den 1. januar 2024

Ledernes A-kasse overtager kontakten fra jobcentret i de første 3 måneder, du er ledig. Det betyder, at du vil opleve et mere enkelt forløb, da du primært skal kommunikere med os i Lederne.

De nye regler gælder for dig, hvis du bliver ledig og skal have dagpenge den 1. januar 2024 eller senere.

Hvis du allerede er ledig

Er du startet på dagpenge inden den 1. januar 2024, kan du blive del af en overgangsgruppe, hvor du fortsætter dit forløb i jobcentret.

Færre samtaler og større fokus på jobsøgning

Antallet af samtaler bliver reduceret fra 9 til 6 samtaler de første 6 måneder. Vi holder 3 af disse samtaler i A-kassen.

Den første samtale kalder vi en Velkomstsamtale, og de følgende to samtaler kalder vi Sparringssamtaler. Der er tale om jobrettede samtaler, som skal sikre, at du kommer nærmere et job. Der vil altså være et klart fokus på job i samtalerne.

Til Velkomstsamtalen udarbejder vi sammen dét, der hedder Min Plan. Min Plan beskriver din indsats og målsætning i forbindelse med at finde et varigt job. Efter de 3 måneder, skal deltage i 3 samtaler med jobcenteret.

Du vælger selv samtaleformen

Du kan selv vælge samtaleformen til de fleste af dine samtaler – det kan både være med personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Til din første samtale – Velkomstsamtalen – skal du dog møde op til en personlig samtale.

God overgang til jobcentret

Når du skal overgå til jobcentret efter de første 3 måneder, har du mulighed for at bede os om at deltage i den første jobsamtale i jobcentret (den fjerde samtale). På den måde kan vi sikre en god overgang fra os til jobcentret.

Jobcentret kan bevilge et tilbud

Det er jobcentret, der har ansvaret for at bevilge tilbud i hele perioden, hvor du er ledig. Et tilbud kan fx være uddannelse, praktik eller løntilskud.

I de første 3 måneder er det Lederne A-kasse, der har kontakten til dig. Hvis vi og du vurderer, at det kunne være gavnligt med et tilbud i løbet af de første par måneder, kan vi sætte det i gang i samarbejde med jobcentret.