Ledere fik lønstigning på 3,4 procent i 2022

Dugfriske data fra Ledernes lønstatistik viser, at privatansatte ledere i seneste periode fik en lønstigning på niveau med resten af arbejdsmarkedet.

07. februar 2023

Tre ansigter

Ledere i den private sektor fik moderate lønstigninger i den seneste periode, som løb fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022, viser Ledernes lønstatistik. Gennemsnitligt lå stigningen på 3,4 procent. For alle privatansatte medlemmer var stigningen på 3,3 procent. De privatansatte ledere følger dermed lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. På DA-området (Dansk Arbejdsgiverforening) steg lønnen med 3,5 pct. i samme periode.

Ledere har, som alle andre på arbejdsmarkedet, oplevet en betydelig nedgang i reallønnen på grund af den stærkt stigende inflation.

Lønstigningerne er brancheafhængige
Ser man på de forskellige brancher, er det bygge- og anlægsbranchen og information- og kommunikationsbranchen, der har opnået de største stigninger, begge med 4,2 procent.

Stigningen i byggebranchen afspejler det boom, der har været i byggeriet de seneste år med stor efterspørgsel på medarbejdere. Det samme gør sig gældende i informations-og kommunikationsbranchen, der omfatter ansatte inden for it-området, hvor der også har været en betydelig efterspørgsel efter medarbejdere.