Leder-Analysen: Rekordmange seniorer får førtidspension

2.490 personer i alderen 60-64 år fik tilkendt førtidspension eller seniorførtidspension i 2018. Det er betydeligt højere end i noget år siden 2004 og næsten tre gange så mange som i 2013. Det viser ny analyse fra Lederne, som mener, at analysen giver nye perspektiver til debatten om pensionsalder og nedslidning.

13. marts 2019

Det kan rent faktisk godt lade sig gøre for nedslidte seniorer at forlade arbejdsmarkedet, før de kan komme på folkepension. Det viser en ny analyse fra Lederne, som på baggrund af tal fra Jobindsats.dk blandt andet har kigget nærmere på udviklingen i 60-64 årige, som får førtidspension eller seniorførtidspension.

I 2018 fik 2.490 personer i den aldersgruppe tilkendt førtidspension. Det er langt højere end i noget andet år siden 2004, hvor tallene i Jobindsats.dk rækker tilbage til. Og det er næsten en tredobling siden 2013, hvor antallet af nye førtidspensionister var på sit lavpunkt på grund af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013. Det er også hele 53 procent flere end i 2008, hvor 1.632 seniorer fik tilkendt førtidspension. I tallene skelnes der ikke mellem, om man får almindelig førtidspension eller seniorførtidspension, og det udbetalte er også det samme.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne, mener, at analysen tilføjer et meget vigtigt perspektiv i den aktuelle politiske debat om folkepensionsalder og nedslidtes muligheder for at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

- Tallene viser jo meget klart, at der rent faktisk er flere end nogensinde før, som får tilkendt en førtidspension i løbet af årene op til, at de kan gå på folkepension. I det lys virker den aktuelle debat om, hvorvidt man skal sænke folkepensionsalderen for udvalgte grupper, som er særligt nedslidte, noget malplaceret. De nuværende regler giver jo heldigvis allerede mange mulighed for at få tilkendt en førtidspension, hvis man er så nedslidt, at man ikke kan arbejde mere, siger Henrik Bach Mortensen.

Han slår fast, at seniorer skal have mulighed for at forlade arbejdsmarkedet nemt og hurtigt før folkepensionsalderen, hvis de er for nedslidte til at arbejde mere. Derfor er det rigtig fornuftigt, at folketingspolitikerne i øjeblikket diskuterer, hvordan det kan gøres nemmere at få tilkendt den såkaldte seniorførtidspension, og hvordan der kan informeres mere om reglerne for ordningen. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser nemlig, at 9 ud af 10, som søger om seniorførtidspension, også får den tilkendt.

Ressourceforløb er for langvarige

Henrik Bach Mortensen mener absolut også, at der er behov for at ændre på de såkaldte ressourceforløb, som man skal igennem, før man kan få tilkendt en almindelig førtidspension.

- Vores analyse viser, at varigheden af ressourceforløb bare stiger og stiger. I 2018 var den gennemsnitlige længde på de afsluttede ressourceforløb for 60-64 årige næsten to et halvt år, og det er jo helt urimeligt. Tallene viser, at mere end 6 ud af 10 ressourceforløb for den aldersgruppe ender med en førtidspension, og så kan vi som samfund ikke være bekendt at holde dem hen i uvished så længe, siger Henrik Bach Mortensen.

Analysen viser også, at der samlet set – for alle aldersgrupper under ét – er en betydelig stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner år for år siden 2013. Der blev tilkendt 12.696 førtidspensioner i 2018, hvilket er 60 procent flere end i 2013. For aldersgrupperne under 60 år er antallet dog stadig lavere i 2018, end det har været før førtidspensionsreformen.

Antallet af 60-64 årige, som kommer ind i fleksjob-ordningen, er også næsten tredoblet fra 2013 til 2018, hvor 748 nye seniorer blev visiteret til fleksjob. Det er job tilpasset mennesker, som ikke har helbred til at passe et job på fuld tid og/eller normal intensitet, og hvor de så får offentligt tilskud til at supplere lønnen.

Tilgang til førtidspension for 60-64-årige 2004-2018 

Kilde: Lederne på baggrund af tal fra Jobindsats.dk