Kan du holde fri mellem jul og nytår?

De stille juledage kan være et godt tidspunkt at holde fri og sætte ekstra ind på energikontoen. Men i år skal du bruge en god håndfuld feriedage, hvis du vil holde ferie mellem jul og nytår, de fleste helligdage falder nemlig i weekenden. Læs om dine rettigheder og muligheder for at holde fri mellem jul og nytår, og få genopfrisket hukommelsen om de officielle helligdage. 

23. november 2022

Julemand

Det er vigtigt at få ladet batterierne op med nogle fridage fra jobbet. Hvis juledagene er stille på din arbejdsplads, kan det være et godt tidspunkt at få et længere afbræk fra hverdagen. Men kan du blive pålagt at holde ferie? Og hvad er egentlig de officielle helligdage omkring jul og nytår? 

De officielle helligdage i julen

Det er kun den 25. og 26. december samt 1. januar, der er officielle helligdage. Selv om en del medarbejdere har fri juleaftens- og nytårsaftensdag den 24. og 31. december uden at blive trukket i løn og uden at afvikle ferie, er de to dage som udgangspunkt almindelige arbejdsdage.

Arbejde på helligdage

Hvis du har et arbejde, som kræver, at du er til stede, kan du være forpligtet til at arbejde på de officielle helligdage – for eksempel hvis du er køkkenchef eller leder i detailbranchen. I stedet kan det være en mulighed at holde ferie op til eller efter perioder med spidsbelastning. Med mindre du har aftalt andet med din arbejdsgiver, har du kun ret til almindelig løn, selvom du arbejder på helligdagene.

Ferielukket mellem jul og nytår

Holder din arbejdsplads lukket mellem jul og nytår, skal det varsles senest en måned før – det gælder både hvis hele virksomheden holder lukket eller det kun drejer sig om din afdeling.

Din arbejdsgiver skal dog i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør din arbejdsgiver ikke det, skal arbejdsgiveren betale dig løn under ferien.

Der kan dog være tilfælde, hvor din arbejdsgiver ikke har haft mulighed for at “reservere” nok betalte feriedage til, at du kan holde ferien med løn. Det gælder for eksempel, hvis du først er tiltrådt en stilling i december 2022 – og derfor ikke har afviklingsmoden ferie til gode hos din nye arbejdsgiver. I det tilfælde vil du stadig være forpligtet til at holde ferie i julelukningsperioden – men uden, at du kan kræve løn under ferien af din arbejdsgiver.

Har du været på barsel - eller anden ulønnet orlov fra arbejdsgiveren - op til ferielukningen, er det ikke sikkert, at du har optjent nok feriedage til at holde ferie i hele julelukningen. Er det tilfældet, skal din arbejdsgiver give dig feriebetalingen på forskud. Det vil altså sige, at din arbejdsgiver har pligt til at stille forskudsferie til rådighed for dig. De “lånte” feriedage skal fradrages i de feriedage, du optjener i den efterfølgende del af ferieåret.

I helt særlige tilfælde - fx hvis du er nytiltrådt på arbejdsmarkedet pr. 1. december 2022 – kan du have mulighed for at søge om dagpenge under den kollektive julelukning. Det kræver dog, at du hverken har feriepenge (på feriekort eller hos Feriekonto) eller feriedagpenge (optjent under ledighed), som kan bruges først.

Kontakt os via Mit Lederne, så kan vi vejlede dig om din situation.

Hold ferie på forskud

I år falder jul og nytår primært i en weekend – mandag den 26. december er den eneste julehelligdag på en hverdag. Du skal altså hive en del feriedage op af lommen, hvis du vil holde ferie mellem jul og nytår. Har du ikke sparet nok ferie op, så husk, at det som lønmodtager er muligt at holde ferie på forskud. Det betyder helt konkret, at du ved at lave en særlig aftale med din arbejdsgiver kan låne ferie, inden den er optjent.

Aftaler du med din arbejdsgiver, at du kan holde “ferie på forskud”, vil antallet af “lånte” feriedage blive fradraget i de feriedage, du optjener i den efterfølgende del af ferieåret.

Du kan se hvor mange feriedage du har, ved at tjekke din lønseddel eller spørge jeres lønkontor, bogholder eller lignende. Ønsker du at holde ferie på forskud, så husk at du skal indgå en særskilt aftale med din arbejdsgiver. 

Læs mere om reglerne for at holde ferie på forskud her