Ja til overenskomstresultatet ved OK21

Afstemningen er slut og offentligt ansatte medlemmer har sagt ja til overenskomstforbedringer på det offentlige område. I Lederne har Hovedbestyrelsen – i henhold til gældende vedtægter – godkendt overenskomstresultatet. Læs her, hvad det betyder for dig, der er statsligt, kommunalt eller regionalt ansat leder.

10. maj 2021

Hvad betyder overenskomstforligene for dig?
Der er indgået forlig på de tre offentlige overenskomstområder, som omfatter alle ansatte i staten, kommunerne og regionerne, herunder offentlig ansatte, som er medlem af Lederne:
Du kan se her, hvad det betyder for dig afhængig af, hvilket område du er ansat indenfor.

Se forbedringerne for dig, der er ansat i staten

Forbedringerne betyder, at din realløn er sikret. Der er samlet afsat 6,75 % af den samlede lønsum til forbedringer i overenskomstperioden, herunder en stor del til reelle lønstigninger. Se udspecificering i skemaet ovenfor. Din første lønstigning falder pr. 1. april 2021.

Der blev ikke afsat midler til de organisatoriske forhandlinger på statens område ved OK21. De reelle lønreguleringer er dog på samme niveau som de kommunale og regionale lønninger, da der i højere grad lønreguleres lokalt på staten område.

Se forbedringerne for dig, der er ansat i kommunerne

Forbedringerne betyder, at din realløn er sikret. Der er samlet afsat 6,75 % af den samlede lønsum til forbedringer i overenskomstperioden, herunder en stor del til reelle lønstigninger. Se udspecificering i skemaet ovenfor. Din første lønstigning falder pr. 1. april 2021.

Organisationsaftalerne blev fornyet inden for den ramme, som blev givet i det kommunale forlig og der blev afsat midler til de organisatoriske forhandlinger. Midlerne blev primært fordelt på grundlønsstigninger samt pension.

Se forbedringerne for dig, der er ansat i regionerne

Forbedringerne betyder, at din realløn er sikret. Der er samlet afsat 6,75 % af den samlede lønsum til forbedringer i overenskomstperioden, herunder en stor del til reelle lønstigninger. Se udspecificering i skemaet ovenfor. Din første lønstigning falder pr. 1. april 2021.

Organisationsaftalerne blev fornyet inden for den ramme, som blev givet i det regionale forlig og der blev afsat midler til de organisatoriske forhandlinger. Midlerne blev primært fordelt på grundlønsstigninger samt pension.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vores eksperter inden for ansættelsesvilkår på det offentlige område sidder klar til at hjælpe dig. Skriv via vores formular Juridisk rådgivning eller ring på vores hovednummer 3283 3283 og vælg Juridisk rådgivning & ledersparring.

Er du omfattet af Ledernes organisationsaftaler?
Efter indgåelsen af forlig på de tre store overenskomstområder, igangsatte parterne forhandlinger af de enkelte organisationsaftaler – herunder Ledernes egne aftaler. Lederne har 11 specifikke aftaler for forskellige faggrupper, som er ansat på det offentlige område.Lederne har 5 aftaler på statens område, 3 på det kommunale område og tre på det regionale område.

Organisationsaftalerne blev fornyet inden for den ramme, som blev givet i forligene, og der blev afsat midler på kommunernes og regionernes område, men ikke på statens område. Konkret blev der tilført 0,50 % på kommunernes område og 0,45 % på Regionernes område. Midlerne blev primært fordelt på grundlønsstigninger samt pension.

Du kan se Ledernes forskellige aftaler her på Lederne.dk. Vi opdaterer løbende siden og lægger de færdigredigerede aftaler ud i takt med, at vi modtager dem.

Se Ledernes aftaler

Er du som offentligt ansat medlem af Lederne ikke dækket af Ledernes specifikke aftaler, men af en anden organisationsaftale eller overenskomst, vil du få de forbedringer, som er gældende for den aftale, du er ansat i henhold til.