Isolation efter ferien? Sådan er reglerne, når du og dine medarbejdere har været i udlandet

Mange danskere vil hen over sommeren benytte sig af, at det igen er blevet muligt at rejse til udlandet. Men hvad er reglerne for test og isolation, når du og dine medarbejdere vender hjem? Og hvordan er du som leder stillet i forhold til dine rejselystne medarbejdere? Få svaret her.

20. juni 2021

isolation efter ferie i udlandet

Efter et år med nedlukning og rejseforbud kan man igen sætte kursen mod strandstole og sightseeing i udlandet. Spørgsmålet er, om man uden videre kan vende tilbage til kontoret, når man kommer hjem fra en rejse i udlandet.  

Svaret er som udgangspunkt nej. Ifølge den nuværende bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet skal man nemlig ved indrejse til Danmark testes enten med en kviktest eller en PCR-test og derefter gå i isolation i 10 dage.  

Der er dog en række undtagelser til denne regel, som kan have indflydelse på, hvad man skal og må efter hjemkomsten til Danmark:

Først og fremmest er færdigvaccinerede undtaget kravet om test og isolation, hvis der er gået mindst 2 uger efter sidste vaccination. Det samme gælder, hvis man har haft corona mindst 14 dage og højst 8 måneder før indrejsetidspunktet.

Begge undtagelser gælder imidlertid ikke, hvis man er indrejst fra et rødt land. Så skal man gå i isolation uanset hvad. Man kan dog bryde isolationen, hvis man kan fremvise en negativ PCR-test på fjerdedagen efter indrejse.

Man er også undtaget fra isolation – men ikke test – hvis man kommer hjem fra et gult land. Hvis landet, man har opholdt sig i, skifter farve fra gul til orange under opholdet, vil man være undtaget fra isolation, hvis landet var gult ved ankomst, og man ikke har opholdt sig i landet i mere end 15 dage.

Har man opholdt sig i landet i mere end 15 dage, skal man gå i isolation ved hjemkomst. Man skal også gå i isolation, hvis landet skifter farve fra gul til rød under opholdet – uanset varighed af opholdet.

Hvad kan du kræve som leder?

Medarbejdere er forpligtet til at kunne genoptage arbejdet efter endt ferie – dette gælder også under corona.

Kan en medarbejder ikke møde på arbejde, fordi vedkommende er i isolation efter hjemkomsten, vil det kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser. Ved manglende fremmøde vil en arbejdsgiver kunne trække medarbejderen i løn, og i værste fald vil fraværet kunne føre til opsigelse eller en bortvisning.

For at undgå at det kommer så vidt, kan det være en god idé at opfordre sine medarbejdere til undersøge isolationsreglerne, inden de tager til udlandet. Det mener Rikke Agervig Helles, advokat og teamchef i Ansættelsesretlig afdeling hos Lederne.

”Kræver rejsen isolation ved hjemkomsten, må man som arbejdsgiver vurdere, om den pågældende medarbejder kan udføre sit arbejde hjemmefra, indtil vedkommende kan fremvise en negativ PCR-test,” siger hun og tilføjer, at man som arbejdsgiver så vidt muligt bør udvise fleksibilitet i forhold til muligheden for hjemmearbejde.

Efter en lang og svær nedlukning er det vigtigt, at medarbejderne kan vende tilbage til kontoret med batterierne ladt godt op.

Rikke Agervig Helles

Hvad nu, hvis man bliver syg på ferien?

Bliver man syg på rejsen af noget andet end corona – og derfor ikke kan møde på arbejde efter ferien – vil det som udgangspunkt være lovlig udeblivelse. Det betyder, at man er berettiget til at få sin sædvanlige løn under fraværet.

Er man imidlertid blevet syg med corona under en ferie til et land, hvortil rejse er frarådet af myndighederne, er der risiko for, at ens arbejdsgiver kan anse sygdommen for selvforskyldt. Og det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser, herunder ingen udbetaling af løn under sygdom og i værste fald opsigelse eller bortvisning – afhængigt af sagens karakter.

Og hvis landet skifter farve under rejsen?

Hvis det land, man har planlagt en rejse til, skifter farve til rød inden afrejse, kan man forsøge at aftale med sin arbejdsgiver, at man annullerer sin ferie, så den kan holdes på et senere tidspunkt. Dermed kan man undgå udfordringer med at møde på arbejde efter hjemkomst. Dette forudsætter imidlertid en aftale og er altså ikke noget, man som medarbejder har krav på.

Udmeldingen fra politikkerne er lige nu, at man forventer at kunne fjerne isolationskravet ved indrejse fra orange lande fra den 26. juni, men det er ikke meldt endeligt ud endnu.

Læs mere om test og isolation efter indrejse til Danmark her

hvad betyder farverne i rejsevejledningen?

Verdens lande og regioner klassificeres i tre kategorier som henholdsvis gul, orange og rød. Farvekategorierne bestemmer, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark. Farven for lande og regioner justeres hver uge og tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i det pågældende land eller region.

Gul
Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.

Orange
Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje, da myndighederne fraråder alle ikke-nødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige. Erhvervsrejser er nødvendige rejser. Nødvendige rejser kan desuden være eksempelvis presserende familiebesøg og nødvendige ærinder, heriblandt deltagelse i begravelse, fødsel og retssag. 

Rød 
Hvis dit rejsemål er rødt, bør du genoverveje dine rejseplaner, da myndighederne fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordres du til at søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Bemærk, at et land kan have flere farver, da sikkerhedssituationen i et land kan variere betydeligt fra et område til et andet.

Læs mere om de aktuelle landefarver her