Hvordan er du stillet under en storkonflikt?

Forhandlingerne om vilkårene på det private arbejdsmarked er i fuld gang. Med høj inflation og krig i Europa er der lagt op til historisk svære forhandlinger. Men hvordan er du stillet som leder, hvis forhandlingerne ender ud i en storkonflikt? Og hvad betyder det for dig som medlem af Lederne? Få et overblik over de vigtigste regler i Ledernes FAQ.

24. januar 2023

Mand ved gul bygning

Hvem er omfattet af en storkonflikt?
Hvis de involverede parter i overenskomstforhandlingerne ikke kan blive enige, kan der opstå en storkonflikt i form af fx strejke eller lockout.

Konflikten omfatter kun medarbejdere, der er medlem af en fagforening, som sidder med ved forhandlingsbordet. Det betyder, at du som medlem i Lederne som udgangspunkt ikke er omfattet af en eventuel konflikt, da Lederne ikke er part i konflikten.

Er du ikke omfattet af en konflikt, skal du arbejde som sædvanligt og har krav på fuld løn under konflikten. Du har også krav på din løn, hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem under en konflikt, så du ikke skal arbejde.

Er jeg som leder omfattet af strejke og lockout?
Som leder vil du som udgangspunkt være undtaget fra konflikt og skal derfor arbejde under en strejke eller lockout.

Er du dækket af Lederaftalen, kan du ikke være omfattet af en konflikt. 

Læs om Lederaftalen her

Din arbejdsgiver kan i visse tilfælde sende dig hjem, så du ikke skal arbejde. Sørg da for at have på skrift, at din arbejdsgiver har sendt dig hjem med fuld løn.

Du kan altid ringe til os, hvis du er i tvivl om din situation

Hvad gør jeg, hvis mine medarbejdere strejker/bliver lockoutet?
Hvis dine medarbejdere bliver ramt af en konflikt, kan du som leder skulle varetage arbejdsopgaver, der normalt ligger udenfor dit arbejdsområde. Det kan være arbejde som konfliktramte medarbejdere normalt ville udføre – altså såkaldt konfliktramt arbejde.

Får jeg fuld løn ved en konflikt? Og gør mine medarbejdere?
Som leder, der ikke er omfattet konflikten, får du fuld løn og skal arbejde. Det vil sige, at du som medlem af Lederne i udgangspunktet vil få fuld løn.

Hvis dine medarbejdere er medlem af en fagforening, der er part i en konflikt, skal de kontakte deres fagforening for at få rådgivning om deres situation. Det gælder både i forhold til, om de skal strejke, og om de er berettiget til konfliktstøtte.

Hvordan er jeg som medlem af Lederne stillet under en storkonflikt?
Som medlem af Lederne er du som hovedregel ikke omfattet af en storkonflikt, da Lederne ikke er part i konflikten.

Hvis der udbryder strejke eller varsles lockout, skal du derfor møde op på dit arbejde som sædvanligt – også selvom dine medarbejdere og kolleger strejker. Du er berettiget til din sædvanlige løn og kan altså ikke blive sendt hjem uden løn.

Fortæl din arbejdsgiver, at du stiller din arbejdskraft til rådighed, da du som medlem af Lederne ikke er en del af hverken strejke eller lockout. Beder din arbejdsgiver dig alligevel om at gå hjem, skal du sørge for at have på skrift, at din arbejdsgiver har sendt dig hjem med løn i perioden.

Du kan i et vist omfang få andre arbejdsopgaver end sædvanligt, herunder også konfliktramt arbejde – det vil sige arbejde som konfliktramte medarbejdere normalt ville udføre.

Juridisk rådgivning

Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet under en storkonflikt.