Husk din loyalitets- og tavshedspligt – også på sociale medier

Tænk dig godt om, inden du deler ud af din viden om og holdninger til din arbejdsplads på de sociale medier, for her gælder loyalitets- og tavshedspligten også. Og den gælder i lige så høj grad, selvom det du deler, kommer fra sofaen søndag eftermiddag og er til dine egne venner på eksempelvis Facebook.

02. september 2019

Det er så nemt lige at skrive en Facebook-opdatering om "dumme kunder", lægge billeder fra julefrokosten på Instagram eller tweete, at "nu røg der lige fem kolleger i nedskæringsrunden".

Men tænk dig om en ekstra gang, for dit opslag kan indebære en overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen, du har over for din arbejdsplads. Du risikerer, at det du skriver i affekt eller som en uskyldig spøg, resulterer i en advarsel, opsigelse eller i værste fald bortvisning.

- Det, du skriver om din arbejdsplads på de sociale medier, kan du blive stillet til regnskab for på samme måde, som hvis du i et hvert andet forum har sagt, skrevet eller gjort noget, der kan skade eller miskreditere virksomheden, fortæller Johanna Grönholm Petri, advokatfuldmægtig i Ledernes medlemsrådgivning.

Ledere er rollemodeller
Som leder har du en særlig forpligtelse i forhold til at være loyal overfor din virksomhed og at kunne stå på mål for beslutninger m.m. Derfor kan det være en skærpende omstændighed, hvis du som leder optræder illoyalt eller bryder din tavshedspligt.

- Vi har set eksempler på, at en leder bliver opsagt for at optræde illoyalt, hvor det for en menig medarbejder måske havde resulteret i en advarsel. Her er begrundelsen netop, at man som leder er rollemodel og har både et ansvar i forhold til at sikre virksomhedens omdømme, men også større mulighed for at påvirke medarbejdere – på den måde har det større vægt, når det kommer fra en leder, lyder forklaringen fra Johanna Grönholm Petri.
 
Reglerne gælder også din private profil
Og det har ingen betydning, at du skriver det på din egen private Facebook-profil til din egen gruppe af venner, understreger hun:

- Når du først har lagt noget ud, er det nemlig svært at styre, hvem der ser det og hvordan dine udsagn bliver tolket. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt, at du helt lader være med at dele meninger eller informationer om din arbejdsplads på de sociale medier – uanset hvor lukket din profil er, lyder rådet fra Johanna Grönholm Petri.

Hvad siger reglerne?
Som medarbejder, uanset ansættelsesvilkår og position, er du i hele din ansættelsestid underlagt en særlig loyalitetsforpligtelse over for din arbejdsgiver. Denne loyalitetspligt gælder i arbejdstiden, men også i din fritid. Loyalitetspligten gælder altså for det første i forhold til, hvordan du internt i virksomheden omtaler virksomhedens forhold, men også i forhold til kontakten til kunder eller øvrige samarbejdspartnere og omtale af virksomheden generelt.

LÆS MERE: Om loyalitet og tavshedspligt