Vil du skabe en mere klimavenlig forretning? Her er de nye grønne lederkompetencer

Som leder skal du have en basal klimaviden, hvis du vil klæde din virksomhed på til den grønne omstilling. Sådan lyder det fra klimapolitisk chefkonsulent hos Lederne.

03. februar 2022

Bæredygtighed skilt

Som leder har du mulighed for at gøre en reel forskel i den grønne omstilling. Til gavn for klimaet. Men også din virksomheds indtjeningsmuligheder. Grønne løsninger er nemlig i høj kurs hos både forbrugere og investorer.

Men hvad skal der til, for at du kan hjælpe din virksomhed i en grønnere retning? 

Det spørgsmål har vi stillet Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent hos Lederne.

Et grønt retningsskiftet kræver hverken en dyb teknisk forståelse eller detaljeret indsigt i FN’s klimarapporter, forklarer han, men derimod en basal klimaviden og en række generelle strategiske og organisatoriske kompetencer, der kan sikre en samlet klimavenlig retning og indsats.

Og de kompetencer er det langt fra alle ledere, der har, fortæller Anders Nolting Magelund og peger på en undersøgelse fra Lederne, der viser, at godt halvdelen af de danske ledere ifølge dem selv mangler forståelse eller viden inden for en række grønne discipliner. Blandt andet savner lederne viden om CO2-regnskab, cirkulær produktion, ressourceoptimering og grøn lovgivning.

Men hvilke grønne lederkompetencer er egentlig de mest afgørende at mestre? Anders Nolting Magelund giver sit bud:

1. Styrk din klima- og miljøviden
Hvor meget er et ton CO2? Hvordan vil klimaforandringerne påvirke de forskellige dele af samfundet? Og hvilken grøn lovgivning er på vej i Danmark, i EU og globalt?

En forudsætning for at kunne gå forrest i den grønne omstilling er, at du som leder tilegner dig en basal viden om klimaet og sætter dig ind i de regler og den lovgivning, der har betydning for din virksomhed.

Du skal med andre ord aktivere din klimaradar og holde dig løbende orienteret i den rivende udvikling på området. Derved vil du ikke alene være i stand til at se muligheder i forhold til for eksempel markeder og produkter, tiltrækning af arbejdskraft og favorable lån, men også forudse de mulige risici, som kommende lovgivning, investorkrav og konkurrentpres vil kunne medføre.

2. Indsaml grøn data og brug det strategisk
Som leder skal du sikre, at virksomheden løbende indsamler data om, hvordan I performer på forskellige bæredygtighedsparametre – for eksempel i forhold til CO2-udledning, vandforbrug, ligestilling og løbende uddannelse og opkvalificering.

Det er nemlig en forudsætning for, at I dels kan indberette jeres såkaldte ESG-nøgletal for miljø, samfund og ledelse og dermed skabe gennemsigtighed om virksomhedens samfundsansvar, og dels at I kan integrere virksomhedens bæredygtigheds-KPI’er med de finansielle KPI’er.

Omvendt kan det være svært at analysere sig frem til nye indsatsområder uden grønne data – og virksomheden kan blive beskyldt for greenwasing, hvis den ikke kan henvise til konkrete tal og indsatser.

Som leder kan du desuden bruge data strategisk, eksempelvis til møder med banker eller investorer, der i stigende grad tilgodeser klimaambitiøse virksomheder, eller som led i reklamefremstød eller kommunikation med alt fra kunder og kommende medarbejdere til journalister og NGO’er.

3. Skab grønne løsninger på tværs af værdikæden
Klimaudfordringen er så forgrenet ud i hele samfundet, at et ensidigt fokus på egen matrikel sjældent løser meget. De grønne løsninger kræver tætte partnerskaber mellem offentlige og private sektorer, hvor aktører fra vidt forskellige verdener skal kunne arbejde tæt sammen mod fælles mål. Og det stiller krav til dig som leder. Du skal nemlig kunne bevæge dig ud i de yderste led af virksomhedens værdikæde og lave løsninger med partnere og kunder – ja selv konkurrenter.

Mange virksomheder er for længst gået i gang med at måle og reducere udledninger i værdikæderne og ikke blot på egne kontorer og fabrikker. Det gælder både for de store internationale virksomheder, som kan skabe store CO2-reduktioner ved at finde grønne løsninger i deres globale værdikæder. Men også for mindre virksomheder, der kan hente store besparelser på det samlede CO2-regnskab ved at stille øgede krav til for eksempel emballageleverandører om brug af mere bæredygtige materialer.

4. Sørg for at udvikle bæredygtigt følgeskab
Endeligt skal du som leder kunne formulere en vision eller et purpose for virksomheden. Hvordan er I som virksomhed med til at løse samfundsudfordringer? Hvilke muligheder har virksomheden for at udvikle bæredygtige løsninger, som alt fra forbrugere, kunder og kommuner vil efterspørge?

Hvis en virksomhed skal lave et grønt retningsskifte, kræver det, at medarbejderne indadtil engagerer sig i virksomhedens vision og kan se ideen og mulighederne i den grønne omstilling. Det er nemlig dem, der skal være med til at drive omstillingen i alle led af organisationen. Derfor er det afgørende, at ledere på alle niveauer kan få den bæredygtige dagsorden til at give mening for deres medarbejdere. Og at de kan klæde medarbejderne fagligt på til at løfte de nye opgaver.

Udadtil er det desuden vigtige at vise, at du tager lederskab på et område under hastig udvikling og på den måde øge muligheden for at skabe nye partnerskaber og tiltrække både kunder og medarbejdere.

Klimakompas

klimakompasset

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et Klimakompas, hvor du kan få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og få ideer til, hvordan du målrettet kan nedbringe din virksomheds klimatrykt. 

Bæredygtig ledelse mønter

lær at drive bæredygtig ledelse

Ønsker du at få et større fokus på bæredygtig ledelse i din virksomhed? Her har vi samlet nogle af vores kurser og lederudviklingsforløb til dig, som ønsker at drive bæredygtig ledelse i dit arbejde.