Har du eller din medarbejder barn syg? 7 regler, du skal kende

Har dit barn fået corona? Eller er bare godt gammeldags forkølet? Sådan er reglerne, når du eller din medarbejder har barn syg.

11. januar 2022

Mange børnefamilier er for tiden ekstra udfordret. Ikke alene fordi det er årstid for hoste og snottede næser. Men fordi coronasmitten igen breder sig med lynets hast - ikke mindst blandt de yngste, som igen er tilbage i skole og institution. Det betyder, at mange forældre må blive hjemme fra arbejde for at passe deres syge børn.

Men hvad er egentlig reglerne, hvis du eller din medarbejder har barn syg? Det giver vi dig her et overblik over her med hjælp fra vores juridiske afdeling. Bliv klog på både de generelle regler, når dit barn bliver ramt af akut sygdom, men også de særlige regler, der gælder lige nu, hvis dit barn er smittet med corona.

Barn syg

1. Hvilke rettigheder har du, hvis dit barn bliver ramt af akut sygdom?
Hvis dit barn bliver sygt eller er ude for en ulykke, som gør din tilstedeværelse tvingende nødvendig, har du som ansat en lovsikret ret til fravær. Men om du får løn under fraværet, afhænger udelukkende af din overenskomst eller individuelle kontrakt. Dog har de fleste arbejdstagere – ledere som medarbejdere - i Danmark som minimum mulighed for at holde barnets første sygedag med løn og for manges vedkommende også barnets anden sygedag med løn.

Hvis du for eksempel er dækket af AC-overenskomsten på det kommunale område, har du mulighed for at holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Det kræver dog, at ”barnets forhold nødvendiggør det, og at fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen”, som det hedder i overenskomsten. Samme vilkår gælder også på mange private arbejdspladser. Er du som leder ansat på en direktørkontrakt, skal det fremgå af din individuelle kontrakt.

2. Tæller det som barnets første sygedag, hvis barnet bliver ringet hjem fra skole eller institution om eftermiddagen?
Som udgangspunkt er barnets første sygedag den dag, hvor sygdommen starter. Nogle steder kan det dog være aftalt, at den efterfølgende dag tæller som barnets første sygedag, hvis barnet først er blevet sygt ud på eftermiddagen. Bliver barnet sygt igen efter kort tid, starter en ny sygdomsperioden med en ny første sygedag.

3. Er der en grænse for, hvor mange barnets sygedage du kan holde på et år?
Nej. Det er der ingen begrænsninger for. Men hvis arbejdsgiveren kan bevise, at du misbruger ordningen –for eksempel hvis det viser sig, at den anden forælder også har været hjemme – kan du miste adgangen til fraværet og – afhængig af omstændighederne – blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner.

4. Må du også holde fri med løn, hvis dit syge barn er i teenagealderen?
Aldersgrænsen afhænger af overenskomsten eller den individuelle aftale. Den ligger typisk et sted mellem 14 og 18 år. Det kan være en god idé at undersøge, hvilke vilkår der er gældende for dig, når du har barn syg.

Det er dog ikke kun alderen, der afgør, om du kan blive hjemme med dit syge barn. Det afhænger også af, hvor syg den unge er. Det skal være bydende nødvendigt, at du bliver hjemme, hvilket det typisk ikke vil være, hvis der er tale om en smule feber eller lettere hovedpine.

5. Hvem kan tage børns sygedage?
Først og fremmest skal barnet have ’ophold’ hos den ansatte – det vil sige bo fast eller periodevis hos den ansatte. Det behøver altså ikke være barnets biologiske forældre, men kan også være adoptivforældre, stedforældre eller andre personer, der bor sammen med barnet.

6. Hvad nu, hvis barnet har corona og skal i isolation i længere tid?
Frem til den 28. februar 2022 kan du få barselsdagpenge for fravær i op til 10 dage, hvis dit barn er smittet med corona eller er hjemsendt fra skole eller institution efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne, også selvom barnet ikke har symptomer.

Du kan dog kun modtage dagpenge, hvis du er biologisk forælder, medmor eller adoptivforælder til barnet og ikke har mulighed for at arbejde hjemme eller få løn fra dit arbejde, mens du passer dit barn.

Læs mere om muligheden for barselsdagpenge under barns sygdom med corona her.  

7. Hvad hvis du vælger at holde barnet hjemme efter nær kontakt med en smittet?
Barnet skal som udgangspunkt enten være konstateret smittet eller være hjemsendt efter anbefaling fra myndighederne, hvis du skal være berettiget til at modtage dagpenge. Du kan som udgangspunkt heller ikke holde barnets sygedage, hvis barnet ikke er smittet eller har symptomer på smitte. For så er barnet ikke konstateret sygt.

Hvis barnet ikke har symptomer, men holdes hjemme for en sikkerheds skyld, vil du – afhængig af barnets alder – i mange tilfælde kunne udføre arbejdet hjemmefra. Er det ikke tilfældet, må du forsøge at finde andre pasningsmuligheder.

Husk, at du som medlem hos Lederne altid kan få rådgivning af vores juridiske eksperter.

LEDELSESRÅDGIVER:

Udvis fleksibilitet, hvis din medarbejder må arbejde hjemmefra med barn syg

Hvad stiller du op, hvis en medarbejder er hjemme i længere tid med barn syg? Det spørgsmål har de fleste ledere måtte forholde sig under coronapandemien, hvor mange medarbejdere har måttet isolere sig i hjemmet med et smittet barn.

For det første skal du som leder udvise fleksibilitet over for medarbejderen. Det mener Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne.

”Det handler om at finde en vej, der tilgodeser både medarbejderen og virksomheden. Det kræver, at du ikke er alt for firkantet. Ellers risikerer du nemlig at skubbe medarbejderen fra dig. Og det er det sidste, der er brug for lige nu, hvor der er stor mangel på arbejdskraft,” siger han.

Løsningen er at tage en snak med medarbejderen for at finde ud af, hvor meget og hvornår han eller hun kan arbejde hjemmefra.

”Hvis barnet er hårdt ramt, kan en løsning måske være, at medarbejderen holder sig orienteret og tjekker mails et par gange om dagen. Er barnet mere eller mindre symptomfrit, handler det måske mere om at åbne for, at medarbejderen kan tilrettelægge sin arbejdsdag, så det passer bedst muligt til situationen derhjemme.”

Uanset hvad er det altid vigtigt at lave en forventningsafstemning med en medarbejder, som er tvunget til at blive hjemme, mener Michael Uhrenholt.

”Når man sidder på distancen, er det ekstra vigtigt at få skabt en fælles forståelse for omfang og prioritering af opgaver. Det er med til at skabe transparens og dermed også tryghed for begge parter,” siger han og tilføjer, at du også skal huske at forventningsafstemme med din egen chef, hvis du selv må blive hjemme med barn syg i en længere periode.