Mit Lederne

Nyheder

Gør dig fortjent til medarbejdernes tillid

27. februar 2019

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Sidste uges dilemma handlede om Hassan, der var leder for en afdeling, hvor han var klart den yngste. En af hans medarbejdere, Charlotte, blev ved med at kalde ham knægt, og det følte Hassan nedgjorde ham som leder. 

Ledelsesrådgiver i Lederne Helle Bruun Madsen mener, at det ville være en dårlig løsning, hvis Hassan skiftede team, da det basalt set bare ville være at ignorere problemet, og sådanne problemer går som regel aldrig over af sig selv. I stedet skal han håndtere problemet med Charlotte:

- Hassan skal tage en samtale under fire øjne med Charlotte, hvor han med afsæt i det konkrete problem siger, hvad han har observeret og hvilken adfærd han forventer fra hende. Hassan skal også lytte til Charlotte og spørge ind til, hvorfor hun kalder ham knægt, siger Helle Bruun Madsen.

Ifølge ledelsesrådgiveren er det ofte svært at være leder, hvis man er forfremmet internt, og det er derfor vigtigt, at Hassan er nysgerrig på at få input fra sine medarbejdere, så han kan udvikle sig og skabe tillid mellem sig og teamet:

- Jeg vil anbefale Hassan at prioritere at tale 1:1 med alle medarbejdere og spørge nysgerrigt ind til, hvordan de har det og bede om feedback på sin ledelsesstil. Tillid er noget, man gør sig fortjent til, og den tillid skal Hassan til at bygge op – samtaler i øjenhøjde med ens medarbejdere er ét middel, siger ledelsesrådgiveren.

Helle Bruun Madsen peger derfor på løsning nummer 2, og opfordrer også Hassan til at følge op på samtalen med Charlotte, så han sikrer sig, at misforståelserne bliver mindsket, og arbejder på at tilliden mellem de to bliver styrket.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Hassan vælger at skifte team, da ledelsesopgaven er for krævende i det nuværende team.
  2. Hassan indkalder Charlotte til et møde under fire øjne og forsøger at få afklaret problematikken.
  3. Hassan indkalder til teammøde, hvor han forsøger at italesætte de problemer, som han oplever og håber dermed, at adfærden så ændrer sig.

Sidste månedes opfølgningsartikel