God aftale om tilbagetrækning

Den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er et rigtigt godt svar på de aktuelle udfordringer vedrørende tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation.

01. maj 2019

- For det første sikrer aftalen bedre og rimelige muligheder for, at nedslidte – uanset branche eller anden baggrund - kan forlade arbejdsmarkedet i værdighed og i økonomisk tryghed. For det andet er det glædeligt, at aftalen øger tilskyndelsen til, at seniorer kan vælge at blive længere på arbejdsmarkedet. Det ligger i fin forlængelse af arbejdet i regeringens Seniortænketank, siger Henrik Bach Mortensen. 

LÆS OGSÅ: Ledere har nøglerolle i at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet

Vi må erkende, at den hidtidige seniorførtidspensionsordning ikke har fungeret efter hensigten. Den nye ordning giver en række fornuftige og klare forbedringer.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne

Han ser det som helt afgørende, at det ikke længere skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår betingelserne er opfyldt.

- Den hidtidige erfaring er, at det giver alt for store forskelle fra kommune til kommune, siger Henrik Bach Mortensen.
 
Seniorførtidspensionsordningen har slet ikke fået den udbredelse, den var tiltænkt. Blandt andet fordi, det har vist sig besværligt og tidskrævende at få tilkendt seniorførtidspension.

- Det er vigtigt, at sagsbehandlingen fremover går hurtigt og nemt. Vi må erkende, at den hidtidige seniorførtidspensionsordning ikke har fungeret efter hensigten. Den nye ordning giver en række fornuftige og klare forbedringer, siger Henrik Bach Mortensen.

Trods ros til den nye aftale udtrykker Henrik Bach Mortensen en vis bekymring over, at en borgers arbejdsevne alene skal vurderes i forhold til vedkommendes hidtidige jobfunktion:

- Det risikerer at blive et meget generøst og uklart kriterium. Men det må håndteres hensigtsmæssigt gennem de nærmere regler for afgrænsningen af den enkeltes hidtidige virkeområde, tilføjer han.

LÆS OGSÅ: Leder-analysen: Rekordmange seniorer får førtidspension

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk