Mit Lederne

Fremtidens ledere går op i bæredygtighed

Fremtidens ledere går op i bæredygtighed

To ud tre unge ledere, som arbejder på en bæredygtig arbejdsplads, har planer om at blive i virksomheden de næste fem år. Blandt ledere på virksomheder uden et bæredygtigt fokus er tallet langt lavere. 

22. september 2020

UngeLedere Bæredygtig ledelse fremtidens ledelse går op i bæredygtighed bæredygtighed på arbejdspladsen
Når unge ledere skal vælge deres arbejdsplads, har det en vis betydning for deres valg, hvorvidt virksomheden går op i klima, miljø og bæredygtighed.

Det viser de indledende resultater i en endnu ikke offentliggjort forskningsrapport, som Cphbusiness er i gang med at udarbejde i samarbejde med Lederne. I undersøgelsen indgår svar fra flere end tusind unge ledere i alderen 18-35 år.

Det er vigtigt, at arbejdet giver mening
De unge ledere er blandt andet blevet spurgt, hvorvidt de ser sig selv i samme virksomhed om fem år. Det gør 68 procent af de ledere, som arbejder i en virksomhed, som har fokus på bæredygtighed, mens kun 47 procent af lederne i virksomhederne uden et bæredygtigt fokus tænker, at de vil blive i samme virksomhed.

- Det siger noget om, at det vigtigt for de unge ledere, at deres arbejde giver mening. Vi ved, at det med at have mening i arbejdet og at man gør en forskel, er en enormt vigtig faktor for unge. Derfor er der heller ikke underligt, at de unge ledere i højere grad ser sig selv blive i en virksomhed, hvor de kan støtte op om og være en del af virksomhedens bæredygtige image, end i virksomheder, hvor bæredygtigheden ikke er i fokus, siger Michael Uhrenholt, teamchef og ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation. 

Unge ledere Fremtidens ledere går op i bæredygtighed bæredygtig arbejdsplads

Den tolkning bakkes op af Karen Christina Spuur, der er forskningsleder bag projektet og lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness. Hun har som en del af forskningsprojektet gennemført en række kvalitative interviews med unge ledere.

Hendes klare indtryk er, at det bæredygtige image betyder noget for de unge ledere i forhold til deres fremtidsudsigter på en arbejdsplads. 

- Vores kvalitative interviews viser, at unge ledere ønsker bæredygtighed både i deres privatliv og arbejdsliv. De ønsker at gøre en forskel og bidrage til at skabe en bedre verden, hvilket er med til at styre deres valg af arbejdsplads. Hvis en arbejdsplads ikke har et strategisk fokus på bæredygtighed, bliver den for mange unge uattraktiv og derfor fravalgt af mange kompetente unge ledere. Det kan skyldes, at unge ledere ofte identificere sig med deres arbejdsplads og derfor har et behov for, at deres personlige præferencer og værdier stemmer overens med virksomhedens, siger Karen Christina Spuur, lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness.

unge ledere fremtidens ledere går op i bæredygtighed bæredygtighed på arbejdspladsen

Bæredygtighed er blevet et must for virksomheder
Selvom danskerne – på tværs af alderskel – generelt i stigende grad bekymrer sig om klima, miljø og bæredygtighed, så har flere undersøgelser peget på, at særligt de unge bekymrer sig mest og er klar til at tage nutidens udfordringer alvorligt.

- Vi ved fra vores medlemmer, at de unge talenter i stigende grad efterspørger en bæredygtige profil hos de virksomheder, de overvejer at søge job hos. Derfor er bæredygtighed også blevet et must i forhold til selve rekrutteringen, ligesom bæredygtighed også har bevæget sig ind mange andre kroger af dét at drive en virksomhed, siger Michael Uhrenholt.

Det bekræfter en repræsentativ undersøgelse, som YouGov har gennemført for Lederne. Her er det 33 procent af unge mellem 18-34 år i beskæftigelse, som angiver, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt for dem, at deres arbejdsplads sætter fokus på FN's verdensmål og bæredygtighed, mens det blandt den lidt ældre gruppe af beskæftigede mellem 35-49 år kun er 24 procent, der svarer det samme.

- Fra den kvalitative data ved vi, at bæredygtighed er centralt for de unge ledere. De ønsker at arbejde for en virksomhed, der arbejder bæredygtigt og har høje etiske standarder. Samtidig har de selv som ledere fokus på at skabe ’et bæredygtige arbejdsliv’ for deres medarbejdere og dem selv. Det ligger derfor de unge ledere på sinde at skabe arbejdspladser, hvor menneskelige ressourcer ikke nedbrydes, men udvikles og opbygges på tværs af brancher, faggrupper, aldersgrupper og livsfaser, siger Karen Christina Spuur

Bæredygtighed handler imidlertid ikke kun om at håndtere nutidens klimaudfordringer eller være med til at bevare biodiversiteten i havene. Det handler også om bæredygtighed i arbejdslivet og at tage et socialt ansvar, hvor man foruden fokus på klima og miljø også inddrager de øvrige af FN’s verdensmål i en organisatorisk og strategisk sammenhæng og som en ledetråd for, hvordan man kan lede en virksomhed mere bæredygtigt.

- Bæredygtighed i sin bredeste forstand er den nye normal. Det har mange ledere erkendt, og der bliver arbejdet hårdt ude i virksomheden med at knække nøden med bæredygtighed og bæredygtig ledelse. For lederne er blevet klar over, at det er nødvendigt at integrere bæredygtighed i forretningen for at imødekomme krav fra deres markeder og for at sikre virksomhedens fortsatte eksistens, slutter Michael Uhrenholt.