Fra klimakrise til klimahandling

Klimakrisen er for alvor på alles læber – den kræver handling, og den kræver ledelse. Men hvad er det for en fremtid, du som leder ser ind i? Hvilke nye vilkår skal du omstille dig til? Og hvad kræver det af dig som leder? Det og meget mere finder du svar på i publikationen ”Fra klimakrise til klimahandling 10 principper for fremtidens klimalederskab”.

15. august 2023

Fra klimakrise til klimahandling - 10 principper for fremtidens klimalederskab
I samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360 har vi bedt ni af Danmarks førende klima- og samfundsforskere om deres diagnose af klimakrisen og dens konsekvenser for ledere og virksomheder. Og det står værre til, end de fleste formentlig er klar over. Fortsætter vi med at behandle symptomer i stedet for årsager, vil situationen kun accelerere. I publikationen peger forskerne på, at netop lederskab er en vigtig forudsætning for at løse klimakrisen.

Viden om klima og ledelse

Fra klimakrise til klimahandling - 10 principper for fremtiden klimalederskab

Fra klimakrise til klimahandling

Ni af Danmarks førende klima- og samfundsforskere diagnosticerer klimakrisen og dens konsekvens for ledere og virksomheder.
From climate crisis to climate action

From climate crisis to climate action

Nine of Denmark's leading climate and social scientists diagnose the climate crisis and its consequences for managers and companies.

Baseret på forskernes indsigter får du derfor 10 principper for fremtidens klimalederskab. Principper som ledere overalt i samfundet kan bruge til at udvikle deres lederskab i en retning, der tager vare på klimaet og samtidig fremtidssikrer virksomhederne.

10 principper for fremtidens klimalederskab

 1. Mål: Hvem vil du være som leder?
  Klimakrisen kræver, at man har et klart formål med virksomheden og en vision for det samfund, man er en del af. Hvordan kan virksomheden blive en del af løsningen på klimakrisen? Hvilke nye markeder skal man forfølge i en verden, der efterspørger nye løsninger?
 2. Forretning: Virksomheden er en del af naturen
  Fremtidens virksomheder minimerer belastningen af naturen radikalt. Målet er en tilgang, hvor materialer og ressourcer er vedvarende og kan recirkulere.
 3. Viden: Udvid horisonten
  Et turbulent og konstant klimaforandret landskab kræver, at man som leder har et veludviklet ”GPS-redskab”. Det stiller krav til den enkelte leder om hele tiden at søge ny klimaviden. Pensum er ganske enkelt blevet større.
 4. Risikobillede: Krisehåndtering er et vilkår
  Klimaforandringerne vil ramme hårdere og med kortere intervaller. Ledere skal forholde sig til en konstant krisesituation, hvor den ene ekstrem afløser den anden. Derfor er der et behov for at reagere endnu hurtigere, end vi tidligere har kendt.
 5. Organisation: Værdifællesskab er en superkraft
  For at kunne reagere på kriser og samtidig skabe positive forandringer, skal hele virksomheden trække i samme retning ud fra et stærkt værdifællesskab. Forskning viser, at det er sådan, man bedst forbereder sig på og kommer gennem kriser.
 6. Partnerskaber: Ingen kan forandre verden alene
  Partnerskaber, videndeling og innovation på tværs af fagligheder, virksomheder og brancher bliver helt afgørende for, at vi når i mål med de bæredygtige forandringer. Klimakrisen rammer bredt og bliver et opgør med kendte strukturer, siloer og sektorer.
 7. Ansvar: Bliv en aktivistisk leder
  Et politisk tomrum kræver øget samfundsansvar fra virksomhedsledere. Virksomheden vil opleve øget forventning til at deltage i at løse samfundets store udfordringer. At navigere i dette vil i stigende grad kræve aktivistiske ledere, der tør gå foran.
 8. Indflydelse: Engager dig i klimadagsordenen
  Klimakrisen vil medføre en lang række nye krav til virksomheden, herunder skærpet lovgivning. Den aktivistiske leder søger derfor politisk indflydelse for at sikre, at kravene bliver ambitiøse nok og skaber værdi, samtidig med at lederen bevarer sit handlerum.
 9. Vilkår: Grønt DNA bliver den vigtigste kapital
  Den grønne omstilling skal blive en del af virksomhedens DNA. Det handler ganske enkelt om overlevelse, fordi adgangen til gunstige lån, kunder og nye markeder afgøres af det grønne regnskab.
 10. Rollemodel: Bliv en frontløber
  Nogen skal gå forrest. Alle ledere bør have som mission at blive en national eller international rollemodel, være grøn frontløber inden for deres branche og være med til at demonstrere fordelene ved at handle nyt og først.

Navigating 360

Navigating 360 er en strategisk tænketank, der har til formål at forvandle store risici til nye muligheder. Tænketanken er bygget op omkring et netværk af fremtrædende forskere og eksperter.

Vil du videre mere om Ledernes arbejde med klimaledelse?

Klimakrisen kræver øjeblikkelig handling. Og ikke mindst ledelse. Det er lederne, der skal udstikke den grønne retning ude i virksomhederne med de valg, de træffer i dagligdagen. Vi viser dig her, hvordan du kan blive bedre til at lede klimaeffektivt. Både til gavn for klimaet og forretningen.